17
10 2018
353

Venturile BASS au fost executate la nivel de 75,8%

În primele 9 luni ale anului curent în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 14661,7 mil. lei, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) cu referie la informația operativă privind executarea BASS. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2018 veniturile au fost executate la nivel de 75,8% din suma aprobată de 19339,0 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9627,5 mil. lei sau 75,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei.
Detalii
07
08 2018
433

Veniturile FAOAM în 2017 au constituit 100,4% față de prevederile anuale

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2017 a constituit la venituri 6,256 mld. lei şi la cheltuieli – 6,260 mld. lei. Deficitul fondului a însumat 4,1 mil. lei. Datele sunt indicate în Raportul privind executarea FAOAM în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Astfel, veniturile fondului au constituit 100,4% față de prevederile anuale. În structura lor, 58,5% o constituie partea de venituri proprii şi alte venituri, iar 41,5% — transferurile de la bugetul de stat.
Detalii
18
06 2018
567

Veniturile BASS din nou depăşesc cheltuielile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cinci luni ale anului 2018. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 8305,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 43,0%.

Conform Raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5084,8 mil. lei sau 40,5% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 632,2 mil. lei sau cu 14,2%.
Detalii
18
05 2018
1544

Executarea BASS pentru primele patru luni ale anului 2018

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de CNAS, în patru luni ale anului 2018 în BASS au fost acumulatevenituri în sumă de 6599,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 34,2%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3976,8 mil. lei sau 31,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 475,6 mil. lei sau cu 13,6%.
Detalii
05
03 2018
578

Veniturile CNAM depăşesc aşteptările

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) comunică ca la data de evidenţă 1 martie 2018 a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) venituri ce au depăşit suma de 1,078 mld. lei, ceea ce constituie circa 107% faţă de sarcina planificată.

Conform datelor, principala sursă de venituri rămân contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, volumul cărora a atins 572,2 mil. lei, iniţial fiind planificate venituri de 513,8 mil. lei.
Detalii
11
10 2017
436

MF a executat obligația de plată pentru 2017 privind răscumpărarea VMS emise anul trecut

Ministerul Finanțelor a transferat către Banca Națională a Moldovei suma care acoperă dobânzile și costul valorilor mobiliare de stat (VMS) cu maturitatea de un an, emise în toamna anului trecut. Transferul respectiv privește executarea unor obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele de urgență în anii 2014 și 2015.
Detalii