20
12 2018
695

27 decembrie – ultima zi operațională din acest an

Serviciul Fiscal de Stat amintește tuturor contribuabililor că, conform Hotărârii Guvernului nr.89 din 24 ianuarie 2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, zilele de 24 și 31 decembrie din anul curent se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 și 15 decembrie 2018 au fost declarate zile lucrătoare.

Respectiv, în anul 2018, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare pentru anul 2018 este ziua de 27 decembrie, iar în ziua de 28 decembrie (ultima zi lucrătoare) se vor efectua doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar.

Astfel, toate plățile bugetare recepționate de către prestatorii de servicii de plată pe parcursul zilei operaționale de 27 decembrie 2018,vor fi transferate după destinație pe parcursul aceleiași zile.
08
11 2018
212

CNAM a efectuat plăţile în avans pentru luna noiembrie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) comunică că a transferat săptămâna curentă instituţiilor medicale plăţile în avans pentru luna noiembrie. Volumul acestora constituie aproape 394 mil. lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Conform contractelor încheiate de CNAM cu instituţiile medico-sanitare, compania efectuează, până pe data de 15 a fiecărei luni, în limita mijloacelor financiare disponibile, plăţi în avans în mărime de până la 80% din suma planificată pentru luna respectivă.


Detalii
26
09 2018
309

Tehnologia 5G, testată în Moldova

Implementarea tehnologiei 5G în Republica Moldova și contribuția operatorilor de telefonie mobilă la dezvoltarea sectorului IT a fost analizată la Guvern. Directorul general adjunct al Grupului Orange, Ramon Fernandez și directorul operațional pentru Europa, Jean-Marc Vignolles au vorbit despre planurile investiționale, drept obiectiv pentru anul viitor fiind testarea în Moldova a rețelei 5G.

O altă direcție prioritară a companiei este dezvoltarea serviciilor financiare pe mobil care vor permite efectuarea achitărilor online în țară și peste hotarele ei, prin intermediul telefoanelor mobile, inclusiv plata serviciilor comunale și transferuri de la persoană la persoană.
Detalii
02
02 2018
1641

Impozitarea Întreprinderilor individuale

Întreprindere individuală are regim de impozitare de 12% din venit, au prestat servicii unui SRL (servicii ce nu reprezinta genul principal de activitate, din alt domeniu), ulterior achitarea se face prin transfer. La ce cota se va impozita venitul dat? Se va impozita cu 12%?
Detalii
24
11 2017
629

Optimizarea Inspectoratului de Stat al Muncii

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre dezbateri publice proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului care urmează să reglementeaze controlul de stat în domeniul activității de întreprinzător, insituind un nou sistem instituțional de control.
Detalii
28
08 2017
11656

Codul Muncii: noi prevederi au intrat în vigoare

Angajatorul este obligat să-i informeze și să-i consulte pe salariați referitor la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unității, cum ar fi evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a unităţii, evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul unităţii, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă.

Codul Muncii a fost completat cu art. 421 ce reglementează informarea și consultarea salariaților,noile prevederi fiind publicate în Monitorul Oficial din 25 august curent.
Detalii
19
06 2017
597

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii