18
11 2021
90

Volumul livrărilor companiilor de transport s-a majorat

În primele nouă luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier,  fluvial şi aerian au transportat 13,5 mil. tone de mărfuri, cu 14% mai mult decât în perioada similară din anul precedent. Parcursul mărfurilor constituind 3722,4 mil. tone-km, în creștere cu 10,9% față de lunile ianuarie-septembrie ale anului 2020, comunică Biroul Național de Statistică.


Detalii

19
10 2021
128

Transportul de mărfuri și pasageri, în creștere

În primele opt luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 11,3 mil. tone de mărfuri, cu 11,4% mai mult decât în perioada similară din anul 2020, iar parcursul mărfurilor a constituit 3227,8 mil. tone-km, cu 9,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Cele mai multe mărfuri au fost livrate cu transportul rutiercirca 82,8% din total sau 9,4 mil. tone, fiind cu 16,8% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (46,1%), iar regiunilor de dezvoltare
Detalii
19
07 2021
207

Transportul rutier rămâne lider în transportarea mărfurilor și pasagerilor

În primele cinci luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, cu 5,7% mai mult decât în aceiași perioadă din anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, transportul rutier deține poziția de lider în structura mărfurilor cu 83,3% din total, transportând 5,1 mil. tone de mărfuri, cu 15,7% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul de mărfuri transportate cu acest tip de transport revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (49,5%), regiunile de dezvoltare Centru (30,5%), Nord (12,9%), Sud (5,0%) și UTA Găgăuzia (2,1%).


Detalii

15
01 2021
1063

SFS continuă monitorizarea domeniilor cu risc înalt de neconformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat a întreprins, pe parcursul anului 2020, acțiuni de acumulare a probelor privind nedeclararea veniturilor de către persoanele fizice ce practică activitatea ilicită de transport internațional de pasageri.
 
Astfel, au fost examinate 344 dosare contravenționale parvenite de la Agenția Națională Transport Auto privind transportul de persoane și colete în traficul internațional, în urma cărora SFS a întocmit 121 procese verbale contravenționale și a aplicat amenzi în sumă de 118 mii lei.
 

Detalii
30
07 2020
828

SFS monitorizează activitatea transportatorilor auto de pasageri de pe rutele internaționale

Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea segmentelor economiei republicii cu un risc înalt de neconformare fiscală. Acțiunile autorității au drept scop și informarea contribuabililor despre prevederile legislației în vigoare ce vor contribui, în consecință, la prevenirea cazurilor de neonorare a obligațiilor fiscale.
 
În cazul în care contribuabilul refuză conformarea voluntară, în temeiul prevederilor legislației în vigoare, sunt aplicate măsuri de conformare forțată.

Detalii
08
04 2020
503

Fluidizarea pasagerilor în transportul public

Pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii a avut loc o ședință online cu reprezentanții asociațiilor de business, ai Agenției Proprietăți Publice, primăriei municipiului Chișinău, Regiei transport public pentru a identifica soluții de fluidizare a fluxului de călători în transport la orele de vârf.

Având în vedere că majoritatea pasagerilor sunt angajații întreprinderilor mari din capitală, s-a discutat ca agenții economici care nu asigură transportarea organizată a muncitorilor la întreprinderi să examineze posibilitatea corelării programului de lucru cu ale întreprinderilor din vecinătate. În acest fel, muncitorii vor circula la ore diferite și nu vor aglomera transportul public.
Detalii
18
12 2019
629

Transportul rutier, lider în transportarea mărfurilor și pasagerilor

În primele zece luni ale anului 2019, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,7 mil. tone de mărfuri, cu 1,2% mai puțin comparativ cu perioada similară din anul 2018, comunică Biroul Național de Statistică.

Astfel, în perioada de raportare doar întreprinderile de transport rutier au transportat 12,0 mil. tone de mărfuri, cu 1,8% mai mult decât în perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău – 40,0%, regiunile de dezvoltare Centru – 30,6%, Nord – 21,2%, Sud – 5,3% și UTA Găgăuzia – 2,9%.
Detalii
19
09 2019
1036

Taxele locale în cazul prestării serviciilor de transport auto de călători

Suntem agent economic care prestează servicii transport auto de calatori pe ruta din oraș în sat.
Apare sau nu în acest caz obligația de a calcula, achita și de a prezenta darea de seamă pe taxele locale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?


Sistemul taxelor locale, procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării acestora, modul de plată al acestora, subiecții impunerii, obiectele impunerii și criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF).
Detalii
18
06 2019
649

Transportul rutier rămâne lider la prestarea serviciilor

În primele patru luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 5,2 mil. tone de mărfuri,mai mult cu 17,7% decât în perioada similară din anul 2018. Parcursul mărfurilor a constituit 1 619,6 mil. tone/km, în creștere cu 17,9% față de perioada corespunzătoare din anul 2018, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar cu transportul rutier s-au transportat 3,6 mil. tone de mărfuri, cu 27,4% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul precedent, iar cu mijloacele de transport feroviar – 1,6 mil. tone sau cu 0,4% mai mult faţă de aceeași perioadă din anul 2018.
Detalii
23
04 2019
878

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii