25
10 2018
218

Carnetul ATA, instrument de facilitare a comerțului

Perspectivele de îmbunătățire a procedurilor actuale de perfectare și evidență a Carnetelor de admitere temporară a mărfurilor (ATA) a fost discutată astăzi, 25 octombrie 2018, în cadrul unui seminar organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI), cu susținerea instrumentului TAIEX al Comisiei Europene.

În cadrul seminarului au fost prezentate cele mai bune practici din domeniul carnetelor ATA din Ungaria și Italia. La seminar au participat experți din cadrul CCI, specialiști din domeniul vămurii din filialele CCI, reprezentanți ai Asociației Internaționale de Transport Auto din Moldova, Uniunii Transportatorilor și Drumarilor și ai Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale.
Detalii
28
06 2018
182

Transportatorii din RM, scutiţi de autorizaţii pentru tranzitarea României

Subiectele ce țin de îmbunătățirea calității transportului rutier internațional și soluționarea dificultăților din domeniu au fost puse în discuţii în cadrul şedinţelor Comisie mixte moldo-române, care s-au desfășurat în perioada 26-27 iunie, la București. Tot aici a fost aprobată decizia conform căreia transportatorii moldoveni, care merg în Bulgaria, vor putea tranzita România fără a avea nevoie de autorizații speciale în acest sens.
Detalii
22
06 2018
216

ANTA va efectua controlul transportatorilor străini pe teritoriul Moldovei

Completarea Codului rutier cu un nou articol ce va reglementa activitatea organului de control în domeniul respectării regulilor în domeniul rutier de către transportatorii străini pe teritoriul ţării noastre a fost examinată în prima lectură de parlamentul RM.

Astfel, proiectul prevede că controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova va fi realizat de Agenția Națională Transport Auto.
Detalii
01
03 2018
430

Carnetul TIR se scumpeşte

Executivul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 28 februarie curent, hotărârea de modificare a Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1086 din 25 noiembrie 1997.

Cabinetul de miniştri a decis să majoreze cuantumul asociaţiei garantate. Astfel, pentru fiecare carnet TIR se garantează achitarea taxelor şi impozitelor vamale în limita sumei de 100 mii euro, iar suma indicată se va achita în lei moldoveneşti la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua precedentă zilei de plată. Amintim, că anterior această sumă constituia 60 mii euro.
Detalii
23
02 2018
294

Șoferii care depășesc termenul de aflare pe teritoriul Ucrainei nu vor fi sancționați

În cadrul ședinței de ieri, Guvernul a luat act de proiectul Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto, precum și a susținut inițierea negocierilor Acordului respectiv.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, protocolul a fost elaborat în contextul dificultăţilor identificate de către partea moldovenească pentrupersoanele care efectuează transporturile internaţionale de persoane şi mărfuri și care depăşesc termenul de 90 zile de aflare pe teritoriul ucrainean într-o perioadă de 180 zile.
Detalii
19
02 2018
544

Cu privire la locul livrării unor servicii

Întreprinderea agricolă a semnat contract de locațiune a unui bun mobil (semiremorcă) de la un nerezident al Republicii Moldova. Bunul este utilizat în exclusivitate pentru transport internațional, fără a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
01
12 2017
392

Ucraina majorează numărul de autorizaţii pentru transportatorii din Moldova

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a anunţat că, în rezultatelor negocierilor purtate dintre autoritățile Republicii Moldova și cele ale Ucrainei, ţara vecină a acordat o cotă suplimentară de 5000 autorizații pentru transportul internațional de mărfuri transportatorilor din Moldova, care vor suplini cele 3000 autorizaţii anterioare . Operatorii din ţara noastră vor avea posibilitatea de a transportat mărfuri atât în regim bilateral, cât și în regim de tranzit pe teritoriul ucrainean.
Detalii
26
10 2017
755

1. (29.4.35) Care este modul de impozitare a venitului obținut de către nerezident din prestarea serviciului de transport internațional în cazul în care transportul se efectuează între punctele situate în afara Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

Astfel, venitul obținut de către nerezident din transportul internațional efectuat numai între punctele situate în afara Republicii Moldova nu se consideră venit al acestuia obţinut în Republica Moldova, ci ca venit obţinut din activitatea de întreprinzător peste hotarele Republicii Moldova.
Detalii
01
09 2017
326

Amplasarea geografică favorabilă a Moldovei trebuie valorificată

Declaraţia aparţine Secretarului General al Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU), Umberto de Pretto, care a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Pavel Filip.

Umberto de Pretto a menţionat amplasarea geografică favorabilă a Republicii Moldova din punct de vedere al dezvoltării transporturilor auto de tranzit, încurajând autorităţile să valorifice pe deplin acest potenţial.
Detalii