23
09 2022
84

Piața de capital, în creștere

Piața de capital în semestrul I din anul curent a înregistrat o creștere dinamică atât pe segmental primar, cât și secundar, comunică Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

 

Astfel, pe piața primară de capital în această perioadă au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei, dintre care 23 emisiuni de acțiuni în volum de 1683,56 mil. lei și o emisiune de obligațiuni în volum de 65,00 mil. lei. În aceeași perioadă a anului precedent au fost înregistrate 12 emisiuni în volum total de 30,44 mil. lei. Respectiv, în semestrul I al anului curent a fost înregistrată o creștere cu 1718,12 mil. lei a volumului total de valori mobiliare emise pe piața
Detalii

09
03 2022
322

CNPF nu va percepe taxe pentru tranzacțiile efectuate conform hotărârilor CEDO

În Monitorul Oficial din 4 martie curent a fost publicată Hotărârea nr. 6/14 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare din 24 februarie 2022, prin care a fost modificată Hotărârea nr.1/1/2022 privind cuantumul taxelor și plăților pentru anul curent.

 

Astfel, anexa nr. 1 la aceasta este completată cu punctul 4.14, lista tranzacțiilor pentru care CNPF nu va percepe o taxă fiind suplinită cu cele efectuate conform hotărârilor Curții Europene a Dreptului Omului sau în temeiul actelor judecătorești executorii în vederea transferului valorilor mobiliare pe/din numele statului. Amintim că, anterior, erau scutite de taxe tranzacțiile de moștenire a valorilor mobiliare, cele cu valori
Detalii

08
10 2021
2285

Contabilizarea activelor primite cu titlu gratuit

În acest articol ne-am propus să dezvăluim metodele de contabilizare a activelor primite cu titlu gratuit (donație) prin prisma prevederilor actelor normative și, totodată, să înaintăm unele propuneri de soluționare a subiectului abordat, pe care poate să le aplice entitatea.

 

În partea ce ține de modul de contabilizare a tranzacțiilor economice aferente activelor primite cu titlu  gratuit de către entitățile din sectorul corporativ, ținem să menționăm că este necesar de dezvăluit următoarele aspecte:
• reglementarea normativă a tranzacțiilor aferente activelor primite cu titlul gratuit sub formă de: donații, ajutoare umanitare etc.;


Detalii

05
10 2021
2168

Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Prevederi privind gestionarea mijloacelor bănești în numerar

Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (Normele) sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 (HG nr. 764/1992).

Conform Normelor menționate, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obștești etc., asociaţiile, organizaţiile și instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sunt obligate să consemneze mijloacele lor bănești în instituțiile financiare.


Detalii

11
08 2021
1999

31.5.8 Noțiunea de „tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 poate fi calificată similar noțiunii de „plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul:

- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;
- să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.


Detalii

04
08 2021
373

Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate poate fi modificat

Banca Națională a Moldovei propune revizuirea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate (Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.240/2013, cu scopul de a înlătura deficiențele de aplicare și interpretare a prevederilor Regulamentului.
 
În acest sens, urmare a propunerilor comunității bancare, a fost elaborat și propus pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea Regulamentului. Inițiativa prevede revizuirea şi completarea listei tranzacțiilor/operațiunilor exceptate, care nu se vor considera tranzacții cu persoanele afiliate, deoarece conform naturii acestea reprezintă servicii de intermediere acordate de către bănci şi/sau sunt tranzacții/operațiuni care rezultă din tranzacțiile/obligațiunile contractuale încheiate cu persoanele afiliate.
Detalii
21
07 2021
334

Piața de capital în semestrul I

Valoarea celor 12 emisiuni de valori mobiliare realizate în primulele șase luni ale anului curent a constituit 30,44 mil. lei, comunică Comisia Națională a Pieței Financiare.
 
În luna iunie curent în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate 2 emisiuni de valori mobiliare în valoare de 7,8 mil. lei, cu 0,14 mil. lei sau cu 1,76% mai puțin comparativ cu luna iunie 2020.
 

Datele mai denotă că, în semestrul I, fluxul de investiții străine a constituit 5,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 18,72% din totalul emisiunilor de acțiuni, comparativ cu lipsa acestora în anul 2020.


Detalii

06
07 2021
439

SAPI: valoarea tranzacțiilor procesate, în creștere

Prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) au fost procesate 12,6 mil. tranzacții în valoare de 1,1 bil. lei, diminuându-se pe parcursul anului 2020 ca număr cu 7,3% și majorându-se ca valoare cu 5,4% comparativ cu anul 2019. Volumul maxim al plăților decontate zilnic în SAPI a fost atins pe 28 decembrie 2020, fiind decontate 105,5 mii de plăți, potrivit datelor din Raportul Băncii Naționale ale Moldovei (BNM) privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din RM.
 
Astfel, în anul 2020 au obținut calitatea de participant la SAPI doi prestatori de servicii de plată nebancari, la sfârșitul anului în SAPI fiind înregistrați 19 participanți:
Detalii
07
04 2021
876

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

(Continuare. Partea I în nr.  2(65) 2021)

Activitatea Asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ), care activează în calitate de agent de plată (AP) și prestează servicii de eliberare a mijloacelor bănești Beneficiarilor1  din remiteri de bani, expediate de Plătitori2 prin Sistemele de remiteri de bani, existente constă în eliberarea mijloacelor bănești în numerar prin casierie - la ghișeul AP.


Detalii

17
02 2021
938

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii asociaţiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), asociaţia de economii și împrumut (AEÎ) are drept scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art. 7 din Legea nr. 139/2007.12 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2007 stabilește lista serviciilor prestate de asociație membrilor săi, în funcţie de categoria licenţei deținute, după cum urmează:


Detalii