03
06 2021
147

Fluctuațiile numărului mediu al salariaților

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I al anului 2021 s-a diminuat cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, conform datelor Biroului Național de Statistică, în unele activități economice în perioada de referință au fost înregistrate fluctuații considerabile ale numărului mediu de salariați.

 

Comparativ cu trimestrul I din anul 2020, cele mai semnificative scăderi ale numărului mediu de salariați în ianuarie-martie curent au fost înregistrate în activitățile de cazare și alimentație publică – cu 21,2%; alte activități de servicii – cu 12,6%; agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,5%.


Detalii
01
06 2021
120

Investiţiile în active imobilizate sunt în creștere

În trimestrul I din anul 2021 entitățile cu 5 și mai mulți salariați din sectorul real și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 3,8 mld. lei, acestea fiind în creștere cu 14,8% faţă de perioada similară din anul 2020, comunică Biroul Naţional de Statistică.
 
Astfel, în primele trei luni ale anului curent investițiile în imobilizări corporale au constituit 3,7 mld. lei, ceea ce constituie 96,7% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate, marcând o creștere cu 13,9% față de aceeaşi perioadă a anului precedent.


Detalii

24
05 2021
135

Relansarea industriei: rezultatele trimestrului I

Producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,0% în lunile ianuarie-martie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de indicatorii la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,2%). Totodată, în perioada de referință s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă cu 12,7% și în industria prelucrătoare – cu 2,8%.
 
Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 1,7% comparativ cu ianuarie-martie 2020 ca rezultat al creșterii producției și furnizării energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 17,6%.
Detalii
20
05 2021
126

ANI: rezultatele activității în trimestrul I

În perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, pe Portalul declarațiilor de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate 65232 declarații de avere și interese personale, dintre care: 57028 – declarații anuale; 4337 – declarații depuse la eliberare;  3867 – depuse la angajare și alte 6052 – de rectificate/ repetitive, potrivit Raportului de activitate al ANI pentru trimestrul I al anului curent.
 
Analiza datelor statistice din anii precedenți denotă sporirea gradului de responsabilizare a subiecților declarării. Numărul declarațiilor înregistrate în perioada menționată este în ușoară creștere comparativ cu anul 2020, când au fost prezentate 65192 declarații, dar și cu anul 2019 (57972), precum și cu anul 2018 (55 539).


Detalii

19
05 2021
120

BNS: reluarea exporturilor

În ianuarie-martie 2021 a sporit nu doar volumul importului, dar și a exporturilor de mărfuri. Acestea au însumat $712,7 mil., în creștere cu 5,6% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Conform datelor făcute publice de Biroul Național de Statistică (BNS), exporturile de mărfuri realizate în luna martie anul curent au avut o valoare de $287,2 mil., majorându-se cu 26,5% în raport cu indicatorii din luna februarie 2021 și cu 36,6% comparativ cu luna martie 2020.
 
În trimestrul I al anului curent volumul exporturilor de mărfuri autohtone au atins suma de $539,8 mil., ceea ce constituie 75,7% din totalul exporturilor, fiind în creștere cu 3,5% față de perioada similară din anul 2020 și a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 2,7%.
Detalii
18
05 2021
104

În trimestrul I volumul importurilor a sporit cu 13,6%

În lunile ianuarie-martie 2021 importurile de mărfuri în Republica Moldova au însumat $1551,1 mil., cu 13,6% mai mult față de nivelul realizat în perioada similară din anul 2020. Biroul Național de Statistică anunță că volumul de importuri de mărfuri înregistrat doar în luna martie curent a constituit $630,2 mil., fiind în creștere față de luna februarie 2021 cu 20,8% și cu 25,9%, comparativ cu luna martie 2020.
 
Conform datelor oficiale, importurile provenite din țările UE în trimestrul I al anului curent s-au cifrat la $731,5 mil., fiind în creștere cu 13,0% față de aceeași perioadă din anul 2020 și dețin o pondere de 47,2% în totalul importurilor.
Detalii
11
05 2021
162

Evoluția datoriei de stat a Moldovei

Datoria de stat administrată de Guvern, conform datelor de la sfârșitul lunii martie 2021, a atins nivelul de 70,9 mld. lei. Datoria internă, care deține ponderea 44,4% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 31,5 mld. lei și s-a majorat cu 32,1% față de aceeași perioadă din anul precedent, iar datoria de stat externă, având o pondere de 55,6% în total, a atins 39,4 mld. lei, înregistrând o creștere cu 30,2%. Datele sunt reflectate în Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova, făcut public de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Majorarea nivelului de îndatorare a țării este rezultatul împrumuturilor interne și externe la care a recurs Guvernul țării în contextul pandemiei.
Detalii
07
05 2021
114

Achizițiile publice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului 2021 de către toate autorităţile contractante au fost realizate proceduri de achiziţii publice în valoare totală de peste 1,6 mld. lei, cu 220 mil. lei mai puțin decât în perioada similară a anului 2020, ceea ce reprezintă o diminuare de 12,07%, potrivit Raportului publicat de Agenția Achiziții Publice, deși în trimestrul I al anului curent au fost încheiate 3365 contracte de achiziții şi acorduri adiționale, cu 302 mai multe decât în perioada similară a anului 2020.
 
Analizând informaţia privind repartizarea achiziţiilor publice după tipul obiectului de achiziţie, constatăm că cele mai multe contracte au fost încheiate pentru procurarea de bunuri – 2388. Pentru achiziționarea de lucrări au fost încheiate 154 contracte și 623 – pentru servicii.


Detalii

29
04 2021
107

BNS: descreșterea producției agricole în trimestrul I

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și cele ale populației) în ianuarie-martie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1721,4 mil. lei, constituind 86,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 13,5%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole, comunică Biroul Naţional de Statistică.
 
Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în trimestrul I față de perioada respectivă a anului precedent s-a diminuat cu 13,1%
Detalii
20
05 2021
763

„Munca la negru” și „salariile în plic”: monitorizarea a patru eșantioane de contribuabili

Pe parcursul trimestrului I al anului curent au fost adoptate 72 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv a celor ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora, fiind calculate suplimentar la buget plăți suplimentare în sumă totală de circa 3,37 mil. lei (impozit pe venit – 543,72 mii lei, contribuții de asigurări sociale – 1,048 mil. lei, prime de asigurare obligatorie de asistență medicale 334,58 mii lei, penalități și amenzi aferente plăților salariale – 1,44 mil. lei), dintre acestea fiind achitate 2,35 mil. lei, se spune în Raportul Serviciului Fiscal de Stat al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru primele trei luni ale anului 2021.
 


Detalii