01
02 2019
132

Căile turistice trec prin Moldova

În ședința din 30 ianuarie curent, cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea Guvernului pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 22 noiembrie 2018, scopul acestuia fiind consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniu între țările noastre.

Acordul prevede dezvoltarea diverselor tipuri de turism acceptate de practica internaţională, realizarea de proiecte de investiţii de interes comun în domeniul turismului, schimburi reciproce de date şi informaţii cu privire la legislaţia şi reglementările părților.
Detalii
21
12 2018
666

Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

Guvernul a aprobat în ședința din 19 decembrie 2018 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova.
Detalii
19
10 2018
149

Moldova are Reprezentanța Permanentă pe lângă Organizația Mondială a Turismului

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică că, la 16 octombrie 2018, a fost instituită Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Organizația Mondială a Turismului (OMT), în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Spania. În calitate de reprezentant permanent a fost acreditată cumulativ Violeta Agrici, Ambasador al Republicii Moldova în țara gazdă.

Instituirea Reprezentanței Permanente va contribui la dezvoltarea turismului sustenabil și va fortifica poziția Republicii Moldova în cadrul OMT, promovând țara noastră ca destinație turistică și este un obiectiv strategic al Republicii Moldova.
Detalii
19
09 2018
356

Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se vor prezenta trimestrial

Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern, scopul căreia este aducerea în concordanță a actelor normative ce reglementează modul de utilizare a contractului și a voucherului turistic cu amendamentele operate la legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității în domeniu.
Detalii
22
08 2018
366

Seminar practic: Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul turismului

Agențiile turistice și turoperatorii zilnic efectuează zeci sau sute de tranzacții, fie pentru pachete turistice, bilete avia, bilete transport pasageri, excursii, rezervare hotel, servicii ghid, masă sau asigurări medicale etc. În multitudinea acestor servicii este esențială menținerea unei evidențe contabile minuțioase. De aceea Vioser Trainigs and Events te invită la un seminar practic în cadrul căruia vei beneficia de consultanța unui specialist cu practică în domeniul dat.
Detalii
05
06 2018
501

Contabilitatea în Turism. Seminar practic

Prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor, în ianuarie-martie 2018, au plecat în străinătate 27,8 mii de turişti şi excursionişti sau cu 43,3% mai mult față de perioada similară din anul 2017. Majoritatea cetăţenilor moldoveni au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement (98,0%). Astfel, necesitatea ducerii corecte a evidenței contabile corecte devine o necesitate.
Detalii
29
05 2018
997

Evidența contabilă în domeniul turismului

Compania ”Vioser Training & Events” Vă invită la un cursul practic Particularitățile ținerii evidenței contabile în domeniul turismului.

Datorită multiplelor solicitări din partea participanților noștri, cursul “Evidența contabilă în domeniul turismului” va avea loc pe data de 29 iunie.
Detalii
27
04 2018
363

Noi responsabilităţi pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea care va elabora politicile de stat în domeniul turismului. În același timp, de implementarea acestor politici va fi responsabilă Agenția de Investiții, creată recent prin fuziunea Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova și Agenția Turismului.

Parlamentul a votat ieri un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova.
Detalii