17
11 2017
718

1. (6.6.3.4) Influențează asupra determinării bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii numărul aparatelor de casă de care dispune unul și același agent economic, care se află la aceeași adresă?

Chiar dacă mașinile de casă și de control cu memorie fiscală ce aparțin agentului economic sunt înregistrate la o singură adresă, baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii nu se determină în funcție de numărul acestora, ci în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată, categoria mărfurilor comercializate și a serviciilor prestate, regimul de activitate (art.297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).
Detalii
19
12 2016
1868

Modificările operate în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016, în vigoare din 19 iulie 2016

Care sunt principalele forme de desfăşurare a comerțului?

Activitatea de comerț este o activitate de întreprinzător inițiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.
Detalii
01
07 2016
633

Cu privire la dreptul autorității administrației publice locale de a stabili taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru cabinete stomatologice și bănci

Membrii asociației noastre, privind susținerea businessului local, au recepționat o Reclamație de la primăria orașului, prin care sunt obligați să primească autorizație de funcționare și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru mai multe obiecte, cu avertizarea inițierii unui litigiu judiciar în cazul refuzului de a achita taxa respectivă.
Detalii
01
07 2016
1089

Despre aplicarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei de piaţă fața de un subiect al impunerii

Prin decizia consiliului local, au fost stabilite două taxe: taxa de piaţă şi taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, sub incidenţa cărora, în calitate de subiect al impunerii apare întreprinderea noastră.

Totodată, analizînd decizia consiliului local şi legislația fiscală în vigoare am concluzionat că obiectul impozabil corespunde pentru ambele taxe: în cazul unităților de comerț şi/sau prestări servicii – suprafața ocupată de acestea, iar în cazul taxei de piață – suprafața terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei.

Detalii
11
06 2016
968

În cazul schimbării adresei fizice a unității comerciale la doar 300 m distanță, care sînt actele ce necesită schimbări și cum corect trebuie să decurgă procedura în sine, dacă vorbim despre SRL nealimentar?

În conformitate cu art.14 al Legii cu privire la comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010, desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.
Detalii
25
09 2015
756

6. (6.6.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administartiv-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
Detalii
01
06 2015
1068

12. (6.6.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 290 lit. e) Codul fiscal).
Detalii
01
06 2015
870

11. (6.6.2.2) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?

Da. Persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii, deoarece prin serviciile respective se subînţeleg serviciile particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi se autorizează de către Autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal).
Detalii
01
06 2015
803

10. (6.6.2.3) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?

Da. Persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei urmează să deţină pentru tipul activităţii desfăşurate autorizaţie de funcționare eliberată de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (5) din Codul fiscal).
Detalii
01
06 2015
785

9. (6.6.2.4) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?

Da. Persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii reieşind din faptul că această activitate se autorizează de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 293 alin. (5) al Codului fiscal).
Detalii