13
04 2019
1198

Facilități la importul utilajelor

În Monitorul Oficial din 12 aprilie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 200 din 3 aprilie 2019 cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

Aceasta prevede acordarea posibilității agenților economici de a introduce utilajul necesar procesului de producere a mărfurilor destinate exportului în regim vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de la plata drepturilor de import, în condițiile exonerării de prezentare a garanției financiare. Până acum acest regim vamal se permitea doar pentru sculele și instrumentele speciale.
Detalii
31
05 2018
1300

Investițiile în active imobilizate, în creștere

În trimestrul I al anului 2018 investițiile în active imobilizate au constituit 2434,5 mil. lei, în creștere cu 2,9% față de aceiași perioadă a anului precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Astfel, valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 2379,0 mil. lei sau cu 2,3% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent, iar investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 33,1% comparativ cu ianuarie-martie 2017.
Detalii
17
10 2017
1031

Dispozitivele medicale in vitro trebuie să dețină marcajul european sau național

Regulamentul privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Documentul stabilește condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro și are drept scop creșterea siguranței pacientului și a utilizatorului prin punerea la dispoziție a unor dispozitive medicale sigure, eficiente și inofensive.
Detalii
02
08 2017
801

BNS actualizează suma investiţiilor efectuate

În anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au efectuat investiţii în sumă de 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015, suma s-a micșorat cu 12,8%.
Detalii
19
05 2017
1591

Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii pentru anul curent constituie 900 mil. lei

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 17 mai. Potrivit documentului, pasibili de subvenţionare sunt producătorii agricoli care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprigin financiar și care au la bază un plan de afaceri, prin care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, au procurat bunuri — obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori și sunt membri al unei asociații a producătorilor agricoli.
Detalii
08
02 2017
1115

Intreprinderea noastra a efectuat importul utilajului din China

Intreprinderea noastra a efectuat importul utilajului din China. Acest utilaj a fost asigurat de o companie de asigurări autohtonă pentru timpul transportarii ( doua luni). Cum trebue sa fie reflectate cheltuieli suportate de noi pentu asigurarea utilajului?

Deși din întrebare nu este clar cine este subiectul care suportă cheltuielile de asigurare a utilajului și respectiv despre care repartizare a cheltuielilor se face referinșă în întrebare.
Detalii
19
05 2015
1407

În Moldova a fost deschis centrul de studii „GazTrain” pentru formarea abilităților de exploatare a noului utilaj energetic

În Moldova a fost inaugurat noul centru de studii „GazTrain” pentru formarea abilităților de exploatare a tehnologiilor și utilajului german în domeniul energeticii. Centrul a fost deschis de întreprinderea-fiică a SA „Moldovagaz” – SRL „Flacăra Albastră”, în colaborare cu Academia „Viessman”, România, relatează Noi.md.
Detalii