01
08 2019
1501

Modificări pe portalul serviciilor fiscale electronice aferent procesului de înregistrare a contului de utilizator

Din 1 august, precum s-a comunicat în anunțul publicat de către Serviciul Fiscal de Stat pe pagina oficială www.sfs.md la data de 26.07.2019, a fost exclusă opțiunea de înregistrare de pe portalul serviciilor fiscale electronice — www.servicii.sfs.md și de pe portalul Ghișeului unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md.
Detalii
14
03 2018
509

Curtea de Conturi: deficiențe majore în gestionarea mijloacelor Fondului ecologic

Curtea de Conturi a realizat o misiune de audit pentru identificarea domeniilor sensibile la riscuri aferente managementului și gestionării resurselor Fondului ecologic naţional, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor aplicate prin prisma eficienței și eficacității repartizării și utilizării resurselor fondului.

Verificările auditului au identificat deficiențe majore în gestionarea mijloacelor Fondului ecologic național, care au limitat atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din acest fond.
Detalii
03
04 2017
3175

Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar

La 1 aprilie curent a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Fiscal de Stat, Nr. 475 din 30 martie 2017 prin care a fost aprobat Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar.
Detalii
31
03 2017
2570

Excepţii pentru utilizarea MCC

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează agenţii economici asupra necesităţii de utilizare obligatorie a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar, cu indicarea sancţiunilor pentru neutilizarea sau utilizarea cu devieri de la legislaţia în vigoare.
Detalii