25
08 2018
2232

Calculul uzurii în scopuri fiscale

Din motivul multiplelor cereri ale clienților noștri, reorganizăm un seminar foarte util pentru oricine dintre contabili. Deci notați 26 septembrie 2018, aceeași locație și oră!

Pentru o bună desfășurare a activității economice, fiecare intreprindere trebuie să dispună de anumite mijloace de producție- elementele de bază fiind mijloacele fixe. Uzura acestora prevede elemente specifice pentru calcularea ei. Cum? Prin ce metodă? –afli anume aici!
Detalii
06
08 2018
797

Seminar: Uzura mijloacelor fixe

Pentru o bună desfășurare a activității economice, fiecare intreprindere trebuie să dispună de anumite mijloace de producție- elementele de bază fiind mijloacele fixe. Uzura acestora prevede elemente specifice pentru calcularea ei. Cum? Prin ce metodă? –afli anume aici!
Detalii
04
04 2018
1526

Determinarea valorii mijloacelor fixe la categoria de proprietate V

Referitor la modul de aplicare a art. 24 alin. (32) din legea de punere în aplicare a titlului I si II CF, la determinarea bazei valorice la 01.01.2018, utilizând formula bazată de ponderea procentuală a valorii de bilanț a autoturismului, în valoarea totală de bilanț contabilă a categorie de proprietate (V), am obținut o valoare ce depășește 200 000 lei. Am comis o eroare?
Detalii
14
06 2017
796

Despre aplicarea TVA în cazul transmiterii gratuite a imobilului nelocativ

Cum se aplică TVA în cazul transmiterii gratuite a imobilului nelocativ: de la valoarea cadastrală sau valoarea de bilanț?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 3) și pct. 6) din CF, transmitere gratuită a dreptului de proprietate asupra bunurilor (inclusiv a mijloacelor fixe), cu excepția celor scutite de TVA, efectuată de către contribuabil care este înregistrat în calitate de plătitor al TVA, reprezintă livrare impozabilă și, în temeiul art. 96 lit. a) din CF, se impozitează la cota TVA de 20%.
Detalii
30
09 2017
1959

Despre deductibilitatea cheltuielilor privind serviciile de pază și iluminarea teritoriului

Sunt deductibile în scopuri fiscale cheltuielile suportate în anul 2016 de către SRL „G” privind serviciile de pază a clădirii, iluminarea teritoriului din jurul ei (energia electrică pe timp de noapte), dacă întreprinderea în 2015 a conservat o parte a clădirii, care anterior a fost utilizată în activitatea de antreprenoriat? În cazul în care acestea sunt deductibile, care este modalitatea?
Detalii
23
01 2017
4709

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 5

SRL „T” a primit mijloacele fixe de la fondatorul său care au fost incluse în capitalul social al entității. Trebuie în acest caz întreprinderea să calculeze amortizarea pentru mijloacele fixe respective? Este adevărat că în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale există o limitare în ceea ce privește calculul uzurii mijloacelor fixe, pentru care nu este determinată obligațiunea privind plata lor?
Detalii
21
01 2017
3372

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 4

Este permis din punct de vedere al legislației în vigoare de a calcula uzura în scopuri fiscale pentru un mijloc fix identificat și constatat în cadrul inventarierii la SRL „H”, dacă mijlocul fix a fost evaluat și luat la bilanțul întreprinderii la valoarea de piață a obiectelor similare? În acest caz se permite de a include aceste cheltuieli la deduceri în scopuri fiscale?
Detalii