19
01 2017
3384

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 2

În cadrul unui control fiscal s-a stabilit că în contabilitatea SRL „Z” în anul 2015 au fost reflectate la mijloace fixe active a căror valoare nu depășește 6000 lei la care a fost calculată uzura în contabilitate și în scopuri fiscale, argumentând faptul că sunt utilizate în activitatea întreprinderii mai mult de un an. Corect sau nu procedează în acest caz întreprinderea?
Detalii
18
01 2017
3586

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 1

În luna martie 2016, SRL „X” a achiziționat un utilaj (mijloc fix) pentru gravură. Utilajul a fost comandat la data de 20 februarie 2016, dar a fost utilizat efectiv în activitatea de întreprinzător (prestarea serviciilor de gravură) în noiembrie 2016.
Detalii
17
01 2017
827

Notarul public „X” a procurat un autoturism, la preț de 484 000 lei, pe care îl folosește în activitatea notarială

Notarul public „X” a procurat un autoturism, la preț de 484 000 lei, pe care îl folosește în activitatea notarială (deplasări la domiciliul clientului, deplasări la diferite seminare etc.). Din care valoare se va calcula uzura acestui autoturism în scopuri fiscale: din 200000 lei sau din 484 000 lei?
Detalii
13
10 2016
12798

Întreprinderea X procură anvelope. Cum va trebui să contabilizeze întreprinderea X intrarea anvelopelor și cum va calcula și contabiliza uzura anvelopelor?

Explicații la astfel de întrebare putem găsi în Ordinul MF nr.87 din 23 decembrie 2004, care prevede următoarele.

1. Valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv.
Detalii
13
05 2016
2368

Entitatea intenționează să procure un aparat de cafea, pentru consumul cafelei în oficiu. Are dreptul entitatea la trecerea în cont a T.V.A. din valoarea aparatului? Se recunosc cheltuielile privind uzura aparatului de cafea în scopuri fiscale? Pot fi recunoscute ca cheltuieli, în scopuri fiscale, cheltuielile pentru cafea, ceai, zahăr, consumate în oficiul entității?

Trecerea în cont a acestor sume nu se permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 (1) din Codul fiscal, subiectului impunerii înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. i se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale
Detalii
20
04 2016
1281

Firma SRL dă în chirie 0.5 din suprafața clădirii altei firme SRL. După condiția contractului, chiria pe primele 12 luni merge în contul reparației capitale efectuate de către firma care a luat în chirie (de catre Locatar) – din luna IV 2015 și pînă în luna III 2016. Cum este corect de calculat uzura acestei clădiri pentu anul 2015? Și pentru anul 2016 – în scopuri financiare și în scopuri fiscale?

În funcţie de tipul (forma) arendei (locaţiune) se va stabili cine va suporta cheltuielile privind uzura activelor, precum şi cheltuielile pentru reparaţie.

Ţinînd cont de prevederile standardelor de contabilitate, bunurile luate în arendă finanţată se reflectă ca active în bilanţul contabil al locatarului (arendaşului), iar plăţile de arendă, ce urmează a fi achitate – ca datorii.
Detalii
03
11 2015
1095

1. (29.1.3.55) Are dreptul sau nu întreprinderea a calcula, în scopuri fiscale, uzura pentru activele, valoarea cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6000 lei?

În conformitate cu art.26 alin.(2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoarea scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei.
Detalii
29
09 2015
1289

Conform Ordinului Ministerului Finanţelor, Standardele Naţionale de Contabilitate, Indicaţiile metodice şi Planul general de conturi contabile se aplică de către entități de la 1 ianuarie 2014 cu titlu de recomandare, iar de la 1 ianuarie 2015 cu titlu obligatoriu. Potrivit Standardelor noi, întreprinderea, în baza politicii de contabilitate, este în drept a stabili un prag de semnificaţie pentru mijloacele fixe, altul decît plafonul valoric prevăzut în legislaţia fiscală.

Are dreptul sau nu întreprinderea a calcula, în scopuri fiscale, uzura pentru activele, valoarea cărora depășește pragul de semnificație stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6 000 lei?

În conformitate cu art. 26 alin. (2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanțul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoarea scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale
Detalii