08
08 2016
1996

Despre obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală

Survine obligația de calculare a T.V.A. la diferența dintre valoarea de livrare și valoarea vamală, dacă din 01.05.2015 au fost abrogate prevederile art. 94 alin. (4) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 97 din CF, valoarea impozabilă a livrării impozabile (cu excepția cazurilor prevăzute la art. 99 din CF), reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).
Detalii