02
01 2020
286

În ce caz declaranții vor prezenta informații suplimentare

În cazul în care organul vamal va avea suspiciuni legate de valoarea de tranzacție declarată, acesta va solicita declarantului informații suplimentare. Dacă după primirea acestor informații sau în absența unui răspuns suspiciunile nu vor fi eliminate, organul vamal poate decide că valoarea în vamă nu poate fi determinată și va înscrie în actul de inspecție motivul justificat al neacceptării metodei de tranzacție, oferind declarantului posibilitatea de a răspunde în scris, în termen de 4 ore de la recepționarea actului de inspecție, cu prezentarea dovezilor corespunzătoare.

În cadrul ședinței Guvernului din 27 decembrie a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.
Detalii
15
10 2019
891

Determinarea valorii în vamă: metoda de rezervă

Principiile generale de determinare a valorii în vamă, inclusiv cele specifice metodei de rezervă sunt reglementate de prevederile art. 7 din Acordul General pentru Tarife și Comerţ (GATT, 1994), la care Republica Moldova este parte și Acordului de punere în aplicare a art. 7 al GATT, 1994 (Acord).
Detalii
01
08 2019
640

Principala metodă de determinare a valorii în vamă – metoda în baza valorii de tranzacție

Principii de aplicare

Potrivit principiilor generale de determinare a valorii în vamă, prima și principala bază pentru stabilirea valorii în vamă este ,,valoarea de tranzacție”, aşa cum este definită în Articolul 1 din Acordul privind aplicarea Articolului VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, GATT 1994 (în continuare – Acord) și, respectiv, art. 11 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr.1380/1997).
Detalii
18
06 2019
393

Aplicarea metodelor de determinare a valorii în vamă „în baza tranzacției cu mărfuri identice” și „în baza tranzacției cu mărfuri similare”

Sistemul de determinare a valorii în vamă stabileşte principiul aplicării consecutive a celor şase metode de determinare a valorii în vamă. Pornind de la această regulă, metoda de determinare a valorii în vamă ,,în baza valorii tranzacției cu marfă identică” (Metoda 2) se va aplica în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată „în baza valorii tranzacției, respectiv în baza prețului efectiv plătit sau de plătit”(Metoda 1). Iar metoda ,,în baza valorii tranzacției cu marfă similară” (Metoda 3) se va aplica doar atunci când valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată potrivit prevederilor de aplicare a metodei ,,în baza valorii tranzacției cu marfă similară”.
Detalii
29
05 2019
443

Determinarea valorii mărfurilor în vamă

Formularul D.V.1 pentru declararea datelor în scopul evaluării în vamă nu întotdeauna este necesar. În anumite împrejurări, organul vamal poate renunţa să solicite o declaraţie pe formularul D.V.1. Datele privind valoarea în vamă sunt, în general, însoțite de documente comerciale, cum ar fi, de exemplu, facturile.

În același timp, factura poate să nu fie suficientă pentru a satisface organul vamal în ceea ce privește realitatea sau exactitatea valorii în vamă declarate. Exemple care indică unele dintre documentele pe care organul vamal le poate solicita, în funcție de circumstanțele tranzacției și/sau în caz de îndoială cu privire la unele sau la toate datele declarate, pot fi consultate în articolul „Documentele și informațiile care pot fi solicitate ca dovadă pentru stabilirea valorii în vamă”, expus cu știință de cauză de către Maria Bârcă, șeful Departamentului valoarea în vamă al Serviciului Vamal.
Detalii
10
01 2019
591

Valoarea în vamă. Prezentarea dovezilor suplimentare pentru susținerea prețului declarat

Declarantul va furniza informații suplimentare în cazul în care organul vamal are suspiciuni întemeiate legate de prețul declarat. La prezentarea actelor sau informaţiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, organul vamal efectuează înscrieri în actul de inspecție cu indicarea expresă a acestora.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă.
Detalii
27
11 2018
797

Activitate independentă: declararea mărfurilor în vamă

La procedura de declarare a mărfurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente vor prezenta confirmarea eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat privind luarea sa la evidența fiscală, actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.) și formularul tipizat DV-6 al declarației vamale.

În Monitorul Oficial din 23 noiembrie 2018 Serviciul Vamal a publicat Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente.
Detalii
21
09 2018
463

CTIF anunță un curs de instruire primară pentru viitorii specialiști în domeniul vămuirii

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF ) anunţă organizarea, de la 1 octombrie 2018, a unui curs de instruire primară a doritorilor de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii, cu o durată de cinci săptămâni. După încheierea cursurilor, audienții vor primi Certificate de instruire, ce le pot ajuta să devină angajați ai companiilor de brokeri vamali sau declaranți vamali în nume propriu.
Detalii
13
06 2018
1349

Costul transportului la declararea valorii mărfii importate în vamă

Curtea Constituţională a decis că textul „practicate pentru aceleași moduri de transport" de la pct.8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002, este formulat de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție. Prin urmare, textul menționat nu îndeplinește standardul calității legii şi a fost declarat neconstituţional.
Detalii