24
11 2021
89

Cererea netă de valută din partea agenților economici s-a diminuat

Banca Națională a Moldovei precizează că, în luna octombrie 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 84,0%, comparativ cu 90,2% în luna septembrie, diminuarea constituind $93,8 mil. (-39,8%), iar cererea netă de valută din partea agenților economici a fost mai mică cu $92,4 mil. (-35,3%).
 
BNM a intervenit pe piața interbancară locală, atât prin procurare, cât și vânzare de valută, în funcție de condițiile pieței.  Astfel, pe ansamblul lunii octombrie 2021, BNM a vândut în volum net $1,0 mil.


Detalii

22
10 2021
284

Oferta netă de valută de la persoanele fizice a sporit

În luna septembrie din anului curent gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,2% comparativ cu 79,8% în luna august, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM). În raport cu luna august, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu $5,3 mil. sau cu 2,3%, iar cererea netă de valută din partea agenților economici, dimpotrivă, s-a diminuat cu 9,5% sau cu $27,5 mil. În aceste condiții, BNM a intervenit pe piața interbancară locală prin vânzări de valută în volum de $7,2 mil.


Detalii

23
06 2021
137

Cererea de valută din partea agenților economici a sporit în luna mai

În luna mai 2021 leul moldovenesc s-a apreciat, în valori medii, cu 1,2% în raport cu dolarul SUA, până la 17,7430 USD/MDL comparativ cu 17,9600 USD/MDL în luna aprilie. Potrivit valorilor de la finele lunii mai, leul s-a apreciat cu 1,0% în raport cu dolarul SUA. În structura ofertei nete de valută de la persoanele fizice, ponderea majoră i-a revenit în continuare monedei unice europene (78,4%), comunică Banca Națională a Moldovei.
 
În perioada analizată gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 101,4%, comparativ cu 94,2% în luna aprilie, iar oferta netă de valută de la persoanele fizice s-a redus cu $15,7 mil. (-6,8%) și cererea netă
Detalii
12
09 2019
616

Valorile instrumentelor de politică monetară rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 7,5 la sută anual. Conform hotărârii, fără modificări vor rămâne și valorile altor instrumente de politică monetară. Astfel, ratele de dobândă la creditele overnight vor fi în continuare de 10,5 la sută anual, iar la depozitele overnight de 4,5 la sută anual.
Detalii
03
12 2018
3326

Serviciul Vamal despre declararea banilor la frontieră

Serviciul Vamal al RM reiterează că, la intrarea în Republica Moldova, persoanele fizice au dreptul să introducă nelimitat numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută străină. Totuși, dacă suma depășește 10 mii de euro sau echivalentul lor de persoană, aceasta urmează a fi declarată în scris, cu completarea formularului tipizat DV-6, unde va fi indicată suma, proveniența și destinația banilor. Ulterior, în baza acestei declarații, va fi eliberat formularul tipizat TV-28.

Obligativitatea declarării sumelor ce depășesc plafonul de 10 mii de euro este prevăzută și la ieșirea din țară, doar că, în acest caz, suma scoasă nu poate depăși 50 mii de euro sau echivalentul lor.
Detalii
20
07 2018
1065

Baza impozabilă şi diferenţa de sumă

La importul de mărfuri în declarația de import în rândul 12 se reflectă suma transportului în MDL. Transportatorul eliberează factura fiscală la data devamării cu suma exprimată în valuta naţională la cursul BNM. În cazul în suma din declarație şi factură diferă pâna la 10 bani, putem primi factura?
Detalii
18
07 2018
598

Activele oficiale de rezervă au atins un nou record istoric

Activele oficiale de rezervă au atins un nou record istoric, $2,92 mld., potrivit datelor difuzate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rezervele valutare s-au majorat cu circa $113 mil., față de sfârșitul anului trecut.

Potrivit BNM, cea mai mare parte din activele oficiale de rezervă, respectiv $1,58 mld., sunt menținute în valori mobiliare, iar $1,31 mld. reprezintă disponibilități și plasări la termen, inclusiv în bănci din străinătate.
Detalii
26
06 2018
633

Acoperirea cererii de valută în luna mai 2018

În luna mai 2018 gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 93,7% comparativ cu 88,7 la sută în luna aprilie 2018.

Potrivit Băncii Naţionale, în raport cu luna precedentă oferta netă de valută de la persoanele fizice s-a majorat cu $27,1 mil. şi a atins $184 mil., iar cererea netă de valută din partea agenților economici – cu $19,5 mil. – pana la $196,3 mil.
Detalii
15
05 2018
1759

Sistemul bancar din RM: volumul operaţiunilor de casă în trimestrul I

Biroul Naţional de Statistică prezintă datele oferite de Bănca Națională a Moldovei, conform cărora în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:

• de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 4,8%;
Detalii