12
08 2022
272

Asigurarea respectării procedurii drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Modificările recente la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (HG nr. 915/2016), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577  din 27.07.2022 (publicat în „MO” din 12 august anul curent), vin să completeze Regulamentul dat cu prevederi care actualmente lipsesc, dar care rezultă din normele Codului vamal Cod, iar lipsa acestora creează dificultăți de procedură.


Detalii

08
06 2022
352

Justificarea valorii în vamă a mărfurilor importate

Care sunt actele necesare de prezentat în vederea justificării valorii în vamă a mărfurilor importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și există în acest sens o listă prestabilită?


În primul rând, este necesar de menționat că dreptul autorităților vamale de a solicita documente sau informații în sprijinul unei declarații vamale pe valoare este prevăzut de articolul 17 din Acordul de punere în aplicare a articolului 7 din GATT, la care Republica Moldova este parte.


Detalii
09
08 2021
623

Noi instrumente în vederea determinării valorii în vamă adoptate de OMC

În perioada 17-19 mai 2021 s-a desfășurat cea de-a 52-a Sesiune a Comitetului Tehnic de Evaluare vamală, organizată de către Organizația Mondială a Vămilor (OMC), în cadrul căreia, de către Comitetul Tehnic de Evaluare Vamală (în continuare – Comitet), au fost adoptate și supuse aprobării de către Consiliul OMC două Avize consultative noi referitor la „Evaluarea mărfurilor importate care poartă marca comercială proprie a importatorului” și „Redevențe şi taxe de licență în conformitate cu Articolul 8.1(c) din Acord1”.Totodată se menționează că cele mai recente Avize consultative au fost datate cu 24 mai anul 2019.


Detalii

09
06 2021
585

Administrarea riscurilor în Serviciul Vamal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituție parte componentă a sistemului de drept şi securitate al statului, cu misiunea de a asigura securitatea economică a țării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului internațional legitim şi protejarea societății, aplicând uniform şi imparțial legislația vamală.


Detalii

07
06 2021
448

Transportarea mărfurilor în regim vamal. În ce condiții ar putea fi extins termenul de tranzit

La transportarea mărfurilor în regim vamal de tranzit cu mijloace de transport auto, în anumite situații (transportatorul nu se încadrează în termenul de tranzit acordat iniţial sau este obligat, conform Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele, să se odihnească după parcurgerea unui interval anumit de timp, evenimente neprevăzute etc.), termenul de tranzit acordat inițial poate fi ulterior prelungit. 


Detalii

12
04 2021
1066

Principalele dificultăți în evaluarea mărfurilor în vamă

Sectorul comerțului informal

O problemă comună, adesea citată ca o problemă majoră în eficacitatea controlului evaluării, este sectorul comercial informal. Comerțul informal activează la diferite niveluri: de la mici întreprinderi individuale care tranzacționează mărfuri locale peste hotare până la operatori de rețele mai mari care realizează tranzacții în mai multe țări.

În sensul prezentului articol „comerț informal” cuprinde, în principal, importatorii cu următoarele caracteristici esențiale:

• tranzacții efectuate, de regulă, în numerar;


Detalii

25
03 2021
459

e-TRADECON: facilitarea comerțului transfrontalier

Astăzi, 25 martie 2021, a fost dat startul conferinței dedicate facilitării comerțului transfrontalier. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, fiind organizat de Serviciul Vamal, Delegația UE în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova în parteneriat cu Asociația Businessului European.

 

Conferința reprezintă o platformă interactivă de dialog strategic pentru specialiștii în domeniul vamal de nivel local și internațional, obiectivul evenimentului fiind  conștientizarea rolului strategic al calității reglementărilor vamale asupra fluxului de bunuri, precum și reconfirmarea vectorilor de modernizare a cadrului vamal în contextul acordului de Asociere RM-UE.

 


Detalii

05
10 2020
9501

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 - principalele propuneri ale Ministerului Finanțelor

Contextul global se schimbă considerabil pe fundalul condițiilor impuse de pandemia care influențează cursul firesc al lucrurilor, atât în domeniul economic, precum și cel social, cultural, educațional. Țările din întreaga lume sunt puse în situația identificării soluțiilor optime de racordare la condițiile existente.

 

Pentru Republica Moldova, specificul anului 2020 este determinat de condiții și de împrejurări care se răsfrâng asupra sectorului economic, dar și asupra societății per ansamblu, cum ar fi: necesitatea adaptării la condițiile generate de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional; provocări în domeniul agricol determinate de calamitățile naturale produse;
Detalii