13
01 2018
929

Statutul de Agent Economic Autorizat

Programul Agent Economic Autorizat (AEO) se bazează pe parteneriatul dintre autoritățile vamale și întreprinderi, care îndeplinesc în mod voluntar o gamă de criterii și lucrează în strânsă cooperare cu autoritățile vamale pentru a realiza obiectivul comun al securității lanțului de aprovizionare.
Detalii
09
01 2018
373

Reabilitarea căilor de acces spre posturile vamale

Necesitatea reabilitării drumurilor spre posturile vamale de frontieră a fost susținută de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Porțiunile care urmează a fi reparate, dar și măsurile ce necesită a fi întreprinse în acest sens, au fost discutate în cadrul întrevederii Directorului General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor, Anatol Usatîi.
Detalii
11
11 2017
859

Controlul comun va simplifica procedurile vamale la frontiera moldo-ucraineană

În vederea dezvoltării cooperării transfrontaliere, combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi activităţilor ilegale la frontiera de stat moldo-ucraineană, precum şi în scopul simplificării traversării acesteia, a fost aprobat un acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind controlul comun al persoanelor şi mijloacelor de transport. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.395-399 din 10 noiembrie curent.
Detalii
06
11 2017
1029

Restructurare totală

Agenția pentru Supraveghere Tehnică va fi creată prin fuziunea mai multor instituții cu funcții de control – Inspectoratul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase, Inspecția de stat în construcții, Inspectoratul de stat pentru supravegehrea geodezică, tehnică și regim, precum și a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea tehnică „Intehagro”, din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Detalii
03
11 2017
2032

Fiscservinform și Vamservinform vor fuziona în Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale

Cancelaria de Stat propune spre consultare un proiect ce se referă la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Fintehinform” în Instituţia Publică „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”, în subordinea Ministerului Finanțelor, care, ulterior, va absorbi Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” şi Întreprinderea de Stat „Vamservinform”.
Detalii
17
10 2017
670

Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision

Societatea cu răspundere limitată„X” a încheiat contract de mandat cu o persoană juridică nerezidentă (rezident al Ucrainei). Conform condițiilor contractului „X” SRL (mandatar) va presta nerezidentului (mandant) servicii de procurare și vânzare a produselor agricole, fiind obligată să acționeze în numele și pe contul mandantului. SRL are subdiviziune în zona economică liberă unde s-au depozitat și de unde apoi s-au realizat produsele agricole achiziționate în numele mandantului.

Pentru serviciile de mandat societatea încasează comision. Care este regimul de impozitare cu TVA a comisionului încasat de aceasta pentru serviciile prestate nerezidentului în baza contractului de mandat?

Detalii
26
09 2017
453

China apreciază eforturile Serviciului Vamal moldovenesc

Guvernul chinez a aprobat finanțarea proiectului de procurare și instalare a altor două scanere ultra-performante la posturile vamale Aeroportul Internațional Chișinău și Ocnița 1 (feroviar). Anunțul a fost făcut de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Zhang Yinghong, în cadrul întrevederii cu Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.
Detalii
30
06 2016
1782

Limita pentru depunerea Declaraţiei pentru Valoare, majorată de la 300 la 5.000 de euro

Șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a propus spre examinare cabinetului de miniștri un Regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

Proiectul defineşte acţiunile care trebuie să fie întreprinse atît de organul vamal, cît şi de agentul economic la verificarea şi, respectiv, declararea şi confirmarea valorii în vamă.
Detalii