08
12 2020
472

Recunoașterea activelor imobilizate deținute pentru vânzare

Schimbarea permanentă a portofoliului de afaceri modifică caracteristicile principale ale entităţii: poziţia financiară, rezultatele operaţiunilor și fluxurile de numerar, veniturile și cheltuielile. În acest articol, ne vom referi la unele aspecte privind recunoașterea activelor imobilizate deținute pentru vânzare. Cerinţele privind conţinutul informaţiei cu privire la activităţile întrerupte și activele imobilizate retrase din utilizare ce urmează a fi prezentate în situaţiile financiare sunt stabilite de Standardul Internațional de Raportare Financiară 5„Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activităţi întrerupte” (IFRS 5). Acest standard are un volum redus de prescrieri.


Detalii
27
10 2020
2142

Vânzarea mărfii primite cu titlu gratuit

Societatea cu Răspundere Limitată care aplică regimul IVAO primește drept donație de la persoane fizice marfă care ulterior este comercializată. Apare în situația data obligația de calculare a impozitului pe venit conform cap.71 din Codul Fiscal pentru valoarea mărfii primita cu titlu gratuit? 
 
 În conformitate cu art. 542 alin. (1) și (3) din CF, obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare.

Detalii
06
10 2020
659

Ajustarea pierderilor înregistrate ca rezultat al vânzării activului la un preț mai mic decât valoarea lui contabilă

Agentul economic – subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, în cadrul activității sale desfășurate pe parcursul anului 2020 a vândut un teren agricol la un preț mai mic decât valoarea contabilă a acestuia. Cum urmează a fi ajustate pierderile înregistrate ca rezultat al vânzării la un preț mai mic al activului? Concomitent, pe parcursul anului contribuabilul a mai obținut venit din recuperarea prejudiciului material în rezultatul deciziei judiciare. Urmează să fie incluse aceste surse de venit în componența obiectului impunerii cu impozitul pe venit pentru regimul fiscal menționat și care este forma dării de seamă anuale care urmează a fi prezentată în situația dată?


Detalii
09
03 2020
767

Consolidarea terenurilor agricole, facilitată

Terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acest câmp, ocupate de drumurile existente care servesc activitățile agricole și/sau de drumurile proiectate, dar netranspuse în natură, precum și de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând la prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat a poziției I din anexa 1 la Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. (289,53 lei pentru o unitate grad-hectar).
Detalii
30
01 2020
437

1. (32.1.53) Care sînt acțiunile persoanei fizice, în cazul în care pe parcursul anului calendaristic a depășit plafonul venitului obținut de 1,2 mil. lei din vânzarea de produse din fitotehnie/ horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal către agenții economici?

În cazul în care, persoana fizică rezidentă care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal în cadrul activității, va depăși plafonul stabilit la art.6915 din Codul fiscal, aceasta urmează să înceteze activitatea conform reglement[rilor stabilite de Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente, aprobat prin Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 și după caz, să-și înregistreze activitatea într-o formă organizatorico-juridică, reglementată de legislația în vigoare.
Detalii
23
01 2020
779

Codul fiscal 2020, deja în vânzare!

Stimați cititori,
știm că sunteţi în așteptarea versiunii de tipar a Codului fiscal pentru anul 2020, pentru a fi la curent cu modificările operate în document pe parcursul anului 2019. Echipa Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.md” a depus tot efortul pentru ca, în cel mai scurt timp, Codul fiscal să ajungă la Dvs.


Astfel, abonații P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” (abonamentele Premium şi Classic) vor fi primii care vor intra în posesia Codului fiscal actualizat pentru anul 2020, în limbile română și rusă, completat cu legile de punere în aplicare a titlurilor acestuia.
Detalii
13
12 2019
1510

2. (28.20.13) Cînd apare termenul obligaţiei fiscale privind TVA, în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate?

Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).

Potrivit prevederilor art.1191 alin.(1) din Codul civil, atunci cînd, într-o vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate, obligaţia de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate (rezerva proprietăţii), cumpărătorul dobîndeşte dreptul de proprietate la data plăţii ultimei rate din preţ.
Detalii
13
12 2019
1052

1. (28.15.81) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata prețului în rate?

Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
Detalii