23
09 2019
2400

Despre limitarea bazei de calcul la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă

Conform modificărilor operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, la stabilirea indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului se ia în calcul salariul mediu al angajatului. Este necesar de limitat acest salariu după cum este scris în art. 7 alin (3) din Lege sau de inclus în mărime integrală?

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare – Legea nr. 289/2004), a fost modificat principiul de calcul a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă (în continuare – indemnizaţie) din contul angajatorului.
Detalii
01
03 2019
502

În primele 2 luni ale anului curent, la BPN au fost acumulate 5,6 mld. lei

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în lunile ianuarie-februarie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 9,2%. În perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 5,6 mld. lei, în creștere cu 473 mil. lei față de aceeași perioadă a anului 2018.

La cele patru componente ale bugetului public național au fost înregistrate următoarele încasări. La bugetul de stat, pe parcursul lunilor ianuarie și februarie ale anului curent, au fost acumulate 2,4 mld. lei, ceea ce constituie cu 229,1 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, sau o creștere cu 10,7%.
Detalii
12
11 2018
536

Serviciul Vamal a aplicat amenzi de peste 162 mii lei

În perioada 05 – 11 noiembrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 398,9 mil. lei, în descreștere cu 74,4 mil. față de săptămâna precedentă. Per total în perioada vizată au fost perfectate 10 895 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate 155 de încălcări ale legislației vamale.
Detalii
22
06 2018
4505

IPC18: recalcularea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale (sumele negative)

Angajatului întreprinderii „X” i s-a acordat concediu de odihnă anual şi a beneficiat de indemnizaţia de concediu care a fost achitată, conform prevederilor art. 117 a Codului Muncii, cu 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. După expirarea perioadei de concediu, angajatul a depus cerere de eliberare, situaţie în care a fost obligat de către angajator să restituie suma indemnizaţiei pentru zilele de concediu neacoperite. În luna de eliberare în documentele de evidenţă contabilă este indicată suma cu semnul minus, deoarece fostul angajat nu a lucrat şi nu i s-a calculat salariu.
Detalii
01
08 2017
1030

Majorarea veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat

În primele şapte luni ale anului curent SFS a asigurat acumulularea la Bugetul public național a 18,3 mlrd. lei. Doar în luna iulie Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat o creștere a veniturilor administrate cu 24% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar pentru șapte luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2016, cu 18,2 %, sau cu 2,8 mlrd. lei. Comparativ cu sarcina stabilită (17,2 mlrd. lei), se atestă o depășire cu 1,1 mlrd. lei sau cu 6,5%. Doar în luna iulie SFS a încasat la BPN 2,7 mlrd. lei, ceea ce constituie o creștere cu 517,9 mil. lei.
Detalii
17
07 2017
763

Serviciul Vamal a aplicat amenzi contavenţionale în sumă de 224 mii lei

În perioada 10 – 16 iulie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 375,8 mil. lei, fiind perfectate per total 9 460 de declarații vamale. Comparativ cu săptămâna precedentă, suma s-a micşorat cu 15,8 mil.lei.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 95 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun.
Detalii
01
06 2017
928

Executarea bugetului de stat, în vizorul Curţii de Conturi

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016 au fost examinate în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 31 mai curent.
Detalii
08
09 2016
1643

Modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor, aprobate de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor. Inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei vine ca o soluție pentru cazurile când modalitatea de calcul a pensiei nu era posibilă din cauza lipsei certificatului cu privire la venitul asigurat pentru întreaga perioadă de activitate, realizată anterior datei de 1 ianuarie 1999.
Detalii