25
11 2021
144

29.1.2.17 În temeiul cărui act normativ se stabilește Premiul Național al RM în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei și tehnicii, considerat ca sursă de venit neimpozabilă?

 În conformitate cu prevederile art. 20 lit. u) din Codul fiscal, Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei şi tehnicii, care nu se include în venitul brut, se consideră sursă de venit neimpozabilă.
Prevederile privind acordarea Premiului Național, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2018.


Detalii

10
08 2018
5538

Impozitul pe venit: Regulamentele privind obligația fiscală, în vigoare

La calcularea venitului impozabil, în venitul brut al persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător nu se includ tipurile de venituri specificate drept neimpozabile de Codul fiscal şi Legea nr. 1164-XIII pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului.

Prevederea se conține în unul din actele anexe la Hotărârea Guvernului nr.693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobată de Executiv în ședința din 11 iulie curent și care astăzi, 10 august 2018, este publicată în Monitorul Oficial nr. 295–308.
Detalii
02
10 2017
1241

7. (31.5.2) Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.
Detalii
16
06 2017
1590

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
14
06 2017
1577

Despre impozitarea burselor acordate persoanelor fizice nerezidente în cadrul învățământului postuniversitar specializat

Urmează a fi impozitate bursele acordate persoanelor fizice nerezidente în cadrul învățământului postuniversitar specializat la instituțiile de învățământ private?

Conform art. 20 lit. e) din CF, sunt calificate casurse de venit neimpozabile bursele elevilor, studenților şi persoanelor aflate la învățământ postuniversitar sau la învățământ postuniversitar specializat la instituțiile de învățământ de stat şi particulare, în conformitate cu legislația cu privire la învățământ, stabilite de aceste instituții de învățământ, precum şi bursele acordate de către organizațiile filantropice, cu excepția retribuției pentru activitatea didactică sau de cercetare, indemnizațiile unice acordate tinerilor specialişti angajați la lucru, conform repartizării, în localitățile rurale.
Detalii
26
09 2017
2752

Privind deducerea în scopuri fiscale a unei sume sub formă de taxă de stat

Pentru a-și recupera datoriile admise față de entitatea sa, precum și în scopul respectării legislației în vigoare vizavi de constatarea sumelor drept datorii compromise, agentul economic a acționat debitorul său în instanța de judecată. La depunerea cererii de înaintare în judecată, agentul economic a achitat taxa de stat. Va avea dreptul agentul economic (creditor) să atribuie la deducere în scopuri fiscale suma taxei de stat, care urmează a fi achitată pentru examinarea cererii de chemare în judecată depusă de către acesta? Care documente vor servi drept temei pentru atribuirea acestei sume la deducere în scopuri fiscale?
Detalii