24
05 2017
733

6. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
16
01 2015
2153

Cum și unde urmează să fie achitat impozitul pe venit realizat din darea în locațiune a unui imobil de către o persoană fizică și cu ce regularitate?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. d) din CF, în venitul brut se include, pe lîngă altele, venitul din chirie (arendă), constituind, astfel, sursă de venit impozabilă.

Răspuns la întrebarea înaintată urmează a fi acordat pornind de la precondiția cui îi acordă acest imobil în locațiune persoana fizică – unei persoane juridice, unei persoane fizice ce practică activitate de întreprinzător, unei persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător etc.
Detalii
02
04 2014
939

Veniturile reale ale moldovenilor au crescut cu peste 6% în 2013

În 2013, veniturile disponibile ale populaţiei au sporit, în termeni reali, cu 6,5% faţă de anul trecut, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Deşi se atestă o reducere a contribuţiei plăţilor salariale în totalul veniturilor cu 1,1 p. p., acestea sunt în continuare principala sursă de venit, cu o pondere de peste 41% din total.
Detalii
30
12 2013
2281

Cu privire la corectitudinea determinării venitului brut

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în urma multiplelor interpelări şi întru aplicarea corectă a amenzii conform art.10 alin.(4) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03 ianuarie 1992, comunică următoarele.

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, începînd cu 13 ianuarie 2012, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licenţiere sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.
Detalii
16
07 2013
2132

Care este tratamentul fiscal aplicabil plăților acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale?

Conform art. 12 pct. 4) Cod fiscal, venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
Detalii