28
01 2022
980

Regimul fiscal al subiecţilor sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2022

Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului ÎMM este reglementat de Capitolul 71 din Codul fiscal (CF).  Potrivit art. 541 alin.(1) din CF, subiecţi ai impunerii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din CAEM) este mai mare de 60% din venitul din vânzări. Obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituie venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare.
 
Totodată, pentru perioadele fiscale 2020-2021 obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituia venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare,
Detalii
30
12 2021
1435

Venitul impozabil al persoanelor fizice. Ce surse de venit vor fi reflectate în CET18

Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător și deja solicită de la angajatori informația privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin. (6) şi (7) din același Cod, precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii acestuia, tot mai frecvent adresează întrebările ce țin de determinarea plafonului de 360 mii lei.
 
Ținând cont de solicitările contribuabililor ce sunt în proces de verificare a veniturilor obținute în perioada fiscală 2021 și determinarea venitului impozabil în scopul reflectării corecte în declarația CET18, recomandăm să examinați o serie de articole plasate pe paginile noastre ce vin în sprijinul persoanelor fizice.


Detalii

25
11 2021
282

Ordinul SFS nr. 584 din 22.22.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

04
06 2021
651

29.2.3.67 Urmează oare angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 mii lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat?

Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit.
   Conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la acordarea sau anularea scutirilor se acordă doar la cererea angajatului.


Detalii

03
06 2021
540

29.2.3.70 Poate persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit anual impozabil mai mare de 360 mii lei, să utilizeze scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal?

În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală anuală.
     Potrivit art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 30 000 lei pe an pentru orice persoană care:


Detalii

05
05 2021
775

Posibilitatea desemnării procentuale de către angajații companiei rezidente a Parcului IT

Vor putea persoanele fizice  angajate în cadrul unei companii rezidente a Parcului pentru tehnologia informației să beneficieze de dreptul la desemnarea procentuală din suma impozitului pe venit calculată aferent veniturilor impozabile obținute, ce nu țin de activitatea desfășurată în cadrul Parcurilor IT?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

20
04 2022
4534

Persoane întreținute pot fi nu doar copiii

Adesea noțiunea de scutire pentru persoana întreținută în percepția contribuabililor este echivalată  cu scutirea pentru copii, prevederile legale însă cuprind o categorie vastă de subiecți ce pot fi  recunoscuți în calitate de persoane întreținute, noțiunea dată având o interpretare mult mai largă. 

Astfel, în conformitate cu art.35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are  dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția  persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu  dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual. 


Detalii

22
05 2020
1127

2. (29.1.6.1.10) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenții economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu lunar pe țară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe țară în anul precedent se stabilește în baza comunicatului Biroului National de Statistică.
Detalii
09
03 2020
638

3. (29.1.7.3.6) : Arhiva

Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile.
Detalii
31
01 2020
1237

Aplicarea metodelor indirecte la determinarea veniturilor persoanei fizice

În perioada anilor 2016-2018, SFS a stabilit că persoana fizică X a efectuat cheltuieli ce depășesc suma de 300 mii lei. De asemenea, persoana respectivă desfășoară activitate de întreprinzător în baza patentei eliberate de autoritățile de pe teritoriul din stânga Nistrului, iar conform declarațiilor oferite de aceasta, cheltuielile respective au fost efectuate pentru procurarea mărfurilor care, ulterior, erau comercializate pe teritoriul din stânga Nistrului. În situația descrisă care va fi modalitatea de determinare a venitului impozabil obținut de către persoana fizică respectivă?
Detalii