01
10 2021
295

Veniturile în BPN administrate de autoritatea fiscală au sporit cu 18,3%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 9 luni ale anului curent 34,4 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 5,3 mld. lei sau cu 18,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 14,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,3 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, în creștere cu 18,6%.
Detalii
03
09 2021
258

Veniturile acumulate în BPN sunt în creștere

În perioada ianuarie – august 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 46,9 mld. lei, fiind în creștere cu 8,0 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 49,9 mld. lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,9 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,6 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.

 
Detalii

01
09 2021
317

Veniturile administrate de SFS, în creștere cu circa 18%

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit, în 8 luni ale anului current, 30 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 4,5 mld lei sau cu 17,9 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 12,5 mld. lei, ceea ce constituie cu 2 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau cu 18,7 %. 
 


Detalii

02
12 2020
411

BPN: veniturile sunt în creștere

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, în unsprezece luni ale anului 2020, în bugetul public național au fost încasate 35,8 mld. lei venituri administrate de autoritatea fiscală, ceea ce denotă o creștere cu peste 765,9 mil. lei sau cu 2,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.  Potrivit componentelor BPN, statisticile sunt următoarele. 
   
 
În bugetul de stat asunt încasate 14,9 mld. lei, ceea ce constituie cu 350,1 mil. lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sau o diminuare cu 2,3 %
 
08
10 2019
470

În primele 7 luni, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu 2111,7 mil. lei

În primele 7 luni ale anului 2019, veniturile înregistrate în sectorul public au constituit 35 mld. lei, cu un ritm de creștere de 6,7%, potrivit informației operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova publicată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, cele mai multe acumulări de venituri la BPN au fost înregistrate din contul impozitelor și taxelor, care dețin ponderea de 63,7% (22,3 mld. lei). Acestea au înregistrat o creștere de 5,3% față de cele acumulate în perioada similară din anul 2018. În volumul total al impozitelor și taxelor, ponderea majoritară o dețin încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 69,1%. Totodată, în această perioadă încasările din TVA s-au majorat cu 7,9%, iar cele din accize – cu 9,5%.
Detalii
19
08 2019
699

Nivelul executării bugetului asigurărilor sociale de stat

În ianuarie-iulie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13237,5 mil. lei, ce constituie 60,9% din prevederile anuale de 21732,8 mil. lei. Aceste date sunt indicate în Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, făcut public de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Conform datelor Raportului, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7833,1 mil. lei, sau 61,3% din suma anuală de 12770,0 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 378,9 mil. lei sau cu 5,1%.
Detalii
19
08 2019
730

Profitul băncilor în ianuarie-iunie 2019

În primul semestru al anului curent,profitul pe sistemul bancar a însumat 1,2 mld. lei, majorându-se cu 30,8% (271,4 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, care a făcut o evaluare a situației financiare în sectorul bancar în ianuarie-iunie a anului curent, veniturile totale ale băncilor licențiate au constituit 3,5 mld. lei, dintre care veniturile din dobânzi – 61,3% (2,2 mld. lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 38,7% (1,4 mld. lei).
Detalii
17
05 2019
598

Veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 367,4 mil. lei

În primele patru luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 7840,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 36,1%, potrivit informației publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale.

Totodată, cheltuielile BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 7472,9 mil. lei sau 34,4% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Indicatorul este mai mare cu 1197,6 mil. lei sau cu 19,1% față de cel înregistrat în perioada similară a anului precedent.
Detalii
14
05 2019
571

Veniturile CNAM, în creștere cu 20%

În primele patru luni ale anului curent în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri proprii în sumă de 1,542 mld. lei, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit datelor, acumulările au depășit cu circa 257 mil. lei sau cu 20% veniturile din perioada similară a anului precedent.

Cele mai multe venituri provin din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au fost de peste 1,435 mld. lei sau cu circa 248 mil. lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.
Detalii
03
05 2019
1455

Creșterea veniturilor la BPN

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național (BPN) în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018,cu 6,3%.

Astfel, în primele patru luni ale anului curent au fost înregistrate încasări în sumă de 12,4 mld. lei. În raport cu aceeași perioadă din anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu 732,7 mil. lei.
Detalii