17
04 2019
633

Veniturile BASS pentru trimestrul I

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut public Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 3 luni ale anului 2019. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 5305,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 24,4%.

Conform raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3124,8 mil. lei sau 24,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 148,0 mil. lei sau cu 5,0%.
Detalii
06
03 2019
515

Bilanțul activității CNAS pentru anul 2018

Casa Naţională de Asigurări Sociale, împreună cu comitetul sindical al angajaţilor, a organizat adunarea de totalizare a activităţii instituţiei pentru anul 2018.

Instituţia responsabilă de gestionarea mijloacelor financiare din domeniul social a finalizat anul precedent cu indicatori buni: veniturile încasate la bugetul asigurărilor sociale în anul 2018 au atins volumul de 19,8 mld. lei, în creştere cu 11,1% faţă de nivelul acestora din anul 2017. De asemenea, toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în termen şi plătite celor 1,2 mil. de beneficiari în volum deplin.
Detalii
22
02 2019
908

Sarcina lunară de venituri la BPN, realizată la nivel de 104,5%

În anul 2018, veniturile acumulate la bugetul public național (BPN) administrate de către SFS, au înregistrat o creștere de 12,8 % față de anul 2017, potrivit Raportului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2018, fiind înregistrate încasări în sumă de 36,9 mld. lei, ceea ce constituie o creștere cu 4,2 mld. lei față de anul precedent, suma veniturilor la BPN planificată inițial fiind depășită cu 6,6 mld. lei.

Potrivit Raportului, indicatorul de performanță aferent realizării sarcinii de venituri pentru anul 2018 a fost „Sarcina lunară de venituri la BPN administrate de SFS (BS, BL, BASS, FAOAM) executată la nivel de 100%”, acesta fiind realizat la nivel de 104,5%.
Detalii
18
02 2019
886

Veniturile BASS în luna ianuarie 2019

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna ianuarie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1997,2 mil. lei, ceea ce constituie o executare a prevederilor anuale (21427,4 mil. lei) la nivel de 9,1%, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 982,7 mil. lei sau 7,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul similar realizat în aceeași perioada a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 28,9 mil. lei sau cu 3,0%.
Detalii
07
02 2019
673

Veniturile FAOAM depășesc sumele planificate

În fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), în luna ianuarie 2019, au fost acumulate venituri de peste 615 mil. lei, la nivel de 112,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, acumulările respective au fost în creştere cu 93,5 mil. lei sau cu 18% față de ianuarie 2018.

Potrivit informației, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 341 mil. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu circa 236 mil. lei şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 34 mil. lei. Alte venituri reprezintă 4 mil. lei.
Detalii
01
02 2019
868

La BPN, în prima lună a anului curent, sunt acumulate 2,9 mld. lei

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național (BPN) în luna ianuarie a anului 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 8,9 %. Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 2,9 mld. lei. În raport cu aceiași perioadă a anului precedent, s-a înregistrat o creștere cu 235,7 mil. lei.

Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național au fost înregistrate următoarele rezultate.
Detalii
11
01 2019
805

Simplificarea procedurilor vamale și facilitarea comerțului international

Acești factori au contribuit la majorarea încasărilor asigurate de Serviciul Vamal, care a acumulat, în anul 2018, la bugetul de stat 21,4 mld. lei, înregistrând o creștere cu circa 1,04 mld. lei față de anul 2017. Valorile sunt în creștere și în cazul exporturilor. În anul precedent, acestea au crescut cu 1,95 mld. lei, însumând 39,4 mld. lei.

Cea mai mare pondere în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 67,1%, urmate de accize cu 25,3% și, respectiv, taxele vamale, care au o contribuție de 5,2%.
Detalii
10
01 2019
561

Veniturile FAOAM, în creștere

În anul 2018, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri de peste 6,877 mld. lei, la nivel de 102,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Acumulările respective au depășit cu 620, 8 mil. lei sau cu 9,9% veniturile anului 2017.

Potrivit informațiilor, principala sursă de venituri au fost contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 4,7 mld. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat cu 2,728 mld. lei, şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 110 mil. lei. Alte venituri ale CNAM au constituit circa 31,9 mil. lei.
Detalii
27
12 2018
3778

Legea BASS pentru anul 2019

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

Astfel, pentru subprogramul Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă se vor acorda 513 365,2 mii lei, pentru subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni – 326 529,4 mii lei, pentru Protecția socială a persoanelor cu dizabilități — 2 767 160,6 mii lei, iar pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale se vor cheltui în total 185 923,8 mii lei.
Detalii
30
10 2018
697

Creșterea veniturilor administrate de Serviciul Vamal

Serviciul Vamal comunică că, în perioada 22 — 28 octombrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către autoritate au constituit 473,3 mil. lei, mai mult cu 71,6 mil. lei decât o săptămână mai devreme. Per total, au fost perfectate 11 695 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost depistate 135 de încălcări ale legislației. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine,
Detalii