13
11 2020
1546

Codul fiscal va prevede deducerea cheltuielilor suportate pentru testarea la COVID-19 a angajaților

Cheltuielile suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării virusului SARS-CoV-2 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția confirmării documentare a acestora, din 1 ianuarie 2020.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, este publicată Hotărârea Guvernului nr. 808 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, votată de executive în ședința din 5 noiembrie 2020.
Detalii
03
01 2020
13934

Cele 37 principale modificări operate în Codul fiscal

Din 1 ianuarie 2020, sunt puse în aplicare o serie de legi, prin care au fost operate modificări asupra Codului fiscal (CF):
— Legea nr.171 din 19.12.2019;
— Legea nr.170 din 19.12.20191;
— Legea nr.122 din 16.08.2019;
— Legea nr.115 din 15.08.2019.

Necesitatea de modificare a CF derivă din necesitatea perfecţionării şi ajustării legislaţiei fiscale la evoluţia proceselor economice şi sociale, precum şi din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor.
Detalii
12
04 2019
4348

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Venituri neimpozabile

Pe lângă veniturile neimpozabile, există venituri pentru care nu se prezintă Declarația?

Codul fiscal (CF) stabilește pentru o categorie de venituri reținerea finală a impozitului la sursa de plată, care scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. La categoria veniturilor respective se aplică cote de impunere diferite de cele specificate de art. 15 din CF.
Detalii
10
04 2019
14179

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Veniturile din străinătate

Multe persoane din Republica Moldova obțin venituri de peste hotare fie din activitatea de muncă deșfurată acolo, pentru activitatea pe care o desfășoară în Republica Moldova ca freelanceri, dar sunt remunerați de peste hotare, primesc transferuri de la rude etc. Cum urmează de a fi declarate și impozitate aceste venituri?
 
Pentru a determina existența obligației aferente impozitului pe venit în situațiile propuse, este necesar să atragem atenția asupra obiectului de impunere la impozitul pe venit.
 

Ținând cont de prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal (CF), pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie:
Detalii