02
04 2014
731

Veniturile reale ale moldovenilor au crescut cu peste 6% în 2013

În 2013, veniturile disponibile ale populaţiei au sporit, în termeni reali, cu 6,5% faţă de anul trecut, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Deşi se atestă o reducere a contribuţiei plăţilor salariale în totalul veniturilor cu 1,1 p. p., acestea sunt în continuare principala sursă de venit, cu o pondere de peste 41% din total.
Detalii
31
03 2014
1306

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1681,4 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%1.

Detalii
19
12 2013
1230

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1755,5 lei, fiind în creştere cu 16,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 12,1%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul III 2012 cu 0,4 p.p. (vezi anexa, tabelul 1).
Detalii
02
12 2013
1293

Pe luna noiembrie, veniturile la Bugetul de Stat au depăşit prognozele

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat astăzi o şedință ordinară de lucru, cu funcționarii publici cu funcţii de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău.

În contextul acumulării de venituri la BPN, conducătorul autorităţii fiscale naţionale a menţionat că, pe luna noiembrie, încasările la Bugetul de stat au depăşit prognozele. Apreciind rolul în atingerea acestor rezultate a angajaţilor Fisc-ului, Ion Prisăcaru a solicitat, totodată, tuturor colaboratorilor SFS să se mobilizeze la maximum, deoarece a rămas doar o lună a anului 2013 şi urmează să fie încasate sume importante la Buget, să fie duse la bun sfârşit mai multe proiecte, dar şi să fie valorificate anumite rezerve.
Detalii