28
09 2021
273

Vinul dealcoolizat: eliminarea barierelor tehnice

Dealcoolizarea este procedeul tehnologic de eliminare totală sau parțială a aloolului etilic din vinuri prin metoda evaporării în vid sau separării prin membrane sau distilați, ori prin combinarea acestora.Pentru a exclude riscurile ce țin de producerea și comercializarea vinurilor dealcoolizate, care la momentul de față nu sunt reglementate de legislația în vigoare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care se propune reglementarea producerii și punerii pe piață a respectivului produs, ceea ce va conduce și la eliminarea barierelor tehnice din comerț și a concurenței neloiale a producătorilor de vinuri din această categorie, precum și la crearea condițiilor de protecție
Detalii

19
08 2021
253

41.9 Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de vin materie primă şi distilatele de origine vitivinicolă la comercializarea acestora în RM şi utilizarea lor pe teritoriul RM în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole?

Potrivit art. 323 alin. (41) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, producătorii de vin materie primă şi de distilate de origine vitivinicolă produse şi comercializate în Republica Moldova şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole sunt exoneraţi de plata contribuţiilor obligatorii la Fond conform procedurii stabilite de Guvern.

14
06 2021
313

Produsele alimentare autohtone pe raft: necesitățile pieței vs capacitatea producătorilor

Capacitatea de producere a întreprinderilor agricole de procesare din Republica Moldova este utilizată la circa 50% din capacitatea totală, ceea ce majorează costurile în detrimentul competitivității produselor locale și consumului produselor locale pe piața internă, se menționează în analiza impactului de reglementare a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, inclusă pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 15 iunie curent.


Detalii

21
01 2021
599

Regimul TVA al vinului prin prisma art.96 lit.b)

Urmează a fi aplicate prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal, conform căruia se stabilește cota redusă TVA, în mărime de 12%, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, pentru vin?
 

Detalii
11
08 2020
649

Producătorii de produse vitivinicole, scutiți de la plata unor contribuții

 Producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020, prin derogare de la art. 323 din Legea viei și vinului. 

 

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată Legea nr. 157 din 20.07.2020 cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului.

 


Detalii
23
10 2017
953

Privind scutirea de accize a unor distilate obținute pe bază de vin

Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din CF nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000, sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
04
10 2017
948

Moldova exportă tot mai multe băuturi alcoolice în țările UE

Exportul producției alcoolice moldovenești în țările Uniunii Europene a crescut în I semestru din 2017 cu 14,4%, până la $27,69 mil. Potrivit datelor Balanței de plăți, livrările de vinuri și divinuri moldovenești în țările UE au însumat în trimestrul II din 2017 $14,5 mil., depășind indicatorii din trimestrul precedent ($13,19 mil.) cu 9,9%, iar cei din trimestrul II din 2016 ($12,67 mil.) – cu 14,4%.
Detalii
28
09 2017
847

Calamităţile nu au afectat roada de struguri, iar preţul de achiziţie a crescut

Recoltarea strugurilor de soiuri de masă cu epoca timpurie de coacere, cum ar fi Arcadia, Codreanca, Cardinal, este finalizată şi continuă recoltarea celor cu epoca medie de coacere — Victoria, Pameati Negrulea, Leana etc. Recoltarea soiurilor cu perioada tardivă de coacere — Moldova, Caraburnu şi altele va începe la finele lunii curente, potrivit informației Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Detalii
15
05 2017
765

Vinurile cu denumire geografică protejată pot dispărea de pe piaţa Rusiei

Companiile care exportă vin în Federația Rusă nu vor mai putea beneficia de acciz redus pentru produsele cu indicație geografică protejată și cu denumire de origine protejată. Ministerul Finanțelor din Federația Rusă consideră că de astfel de beneficii trebuie să profite doar producătorii locali. Întreprinderile care au livrat vinuri în baza condițiilor preferențiale ar putea să fie obligate să achite diferența pentru livrările efectuate din 1 ianuarie 2016.
Detalii