19
07 2016
782

Distribuirea volumului de apă pe apartamente este prerogativa gestionarului reţelelor

Urmare a numeroaselor petiţii, parvenite de la consumatorii deserviţi de către întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL), care-şi exprimă dezacordul cu volumul de apă și de canalizare suplimentar calculat şi expus spre plată, S.A. „Apă-Canal Chișinău” vine cu explicaţiile de rigoare.
Detalii