23
06 2018
482

Funcţionarului public, cu recunoştinţă

Astăzi, 23 iunie, este marcată sărbătoarea profesională ‒ Ziua Funcționarului Public.

Cunoaştem că în ţara noastră există un corp de funcționari publici bine instruiţi, competenţi, oneşti, responsabili care, fiind în serviciul poporului, depun efort pentru ca toate procesele în stat să decurgă firesc, clar și transparent – acestea sunt cele mai înalte criterii de performanţă ale unui funcţionar public, care le apreciază cetăţenii şi care dispun de abilități şi formare profesională necesare pentru realizarea angajamentelor asumate.
Detalii
10
05 2018
409

5. (29.1.7.3.15) Urmează de a reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și în formă nemonetară de ziua profesională, care nu sunt parte a sistemului de salarizare?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20)
Detalii
30
06 2017
1549

Recunoștință și apreciere Serviciului Fiscal de Stat!

Administrarea fiscală are rolul important şi incontestabil în menţinerea echilibrului social şi financiar al oricărei ţări.

Activitatea desfășurată de organul fiscal nu înseamnă doar perceperea taxelor și impozitelor, dar, în primul rând, educarea fiscală şi conformarea benevolă a fiecărui contribuabil. Serviciul Fiscal de Stat se axează tot mai mult pe această misiune, reușind să facă legătura contribuabil–stat mult mai puternică şi, concomitent, cu un grad de responsabilitate mai mare. În acest sens, rolul funcționarului fiscal care, zi de zi, depune un efort imens pentru a duce mesajul corect fiecărui contribuabil, apare în prim-plan. Cetățenii recapătă tot mai multă încredere în procesul de administrare fiscală și au certitudinea că contribuția lor este gestionată corespunzător.
Detalii
04
04 2017
4352

Dragii noștri contabili!

Sărbătoarea profesională, Ziua Contabilului, marcată la 4 aprilie, ne oferă prilejul de a vă felicita şi a vă adresa cele mai sincere urări tuturor celor care, cu onoare, profesionalism şi devotament, vă faceţi datoria zi de zi.
Detalii