07
04 2020
546

Ziua Mondială a Sănătății

Dragii noștri lucrători medicali,

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” de-a lungul anilor a scris despre asigurarea obligatorie de asistență medicală, facilitățile acordate angajaților, sumele acumulate la FAOAM, însă doar acum, împreună cu toată națiunea, am conștientizat că în spatele acestor cifre și activități stați voi, cei ce astăzi depuneți un efort enorm pentru a salva viețile celor dragi fiecăruia.
Detalii
26
02 2020
560

3. (29.1.7.3.15) Urmează de a reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și în formă nemonetară de ziua profesională, care nu sunt parte a sistemului de salarizare?

În conformitate cu prevederile art. art.90 alin.(2)-(3) din Codul fiscal, contribuabilii specificați la alin. (1) al aceluiași aticol, au obligația de a reține în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
Detalii
20
12 2019
6552

DECRET privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Având în vedere rolul și importanța administrării fiscale în asigurarea durabilității economico-financiare a statului și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Art.1. — Se instituie sărbătoarea profesională – Ziua funcționarului fiscal, care se va consemna anual la 1 iulie.

Art.2. — Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON


Nr. 1386-VIII. Chişinău, 17 decembrie 2019
23
06 2018
856

Funcţionarului public, cu recunoştinţă

Astăzi, 23 iunie, este marcată sărbătoarea profesională ‒ Ziua Funcționarului Public.

Cunoaştem că în ţara noastră există un corp de funcționari publici bine instruiţi, competenţi, oneşti, responsabili care, fiind în serviciul poporului, depun efort pentru ca toate procesele în stat să decurgă firesc, clar și transparent – acestea sunt cele mai înalte criterii de performanţă ale unui funcţionar public, care le apreciază cetăţenii şi care dispun de abilități şi formare profesională necesare pentru realizarea angajamentelor asumate.
Detalii
10
05 2018
720

5. (29.1.7.3.15) Urmează de a reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și în formă nemonetară de ziua profesională, care nu sunt parte a sistemului de salarizare?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20)
Detalii
30
06 2017
1948

Recunoștință și apreciere Serviciului Fiscal de Stat!

Administrarea fiscală are rolul important şi incontestabil în menţinerea echilibrului social şi financiar al oricărei ţări.

Activitatea desfășurată de organul fiscal nu înseamnă doar perceperea taxelor și impozitelor, dar, în primul rând, educarea fiscală şi conformarea benevolă a fiecărui contribuabil. Serviciul Fiscal de Stat se axează tot mai mult pe această misiune, reușind să facă legătura contribuabil–stat mult mai puternică şi, concomitent, cu un grad de responsabilitate mai mare. În acest sens, rolul funcționarului fiscal care, zi de zi, depune un efort imens pentru a duce mesajul corect fiecărui contribuabil, apare în prim-plan. Cetățenii recapătă tot mai multă încredere în procesul de administrare fiscală și au certitudinea că contribuția lor este gestionată corespunzător.
Detalii
04
04 2017
5309

Dragii noștri contabili!

Sărbătoarea profesională, Ziua Contabilului, marcată la 4 aprilie, ne oferă prilejul de a vă felicita şi a vă adresa cele mai sincere urări tuturor celor care, cu onoare, profesionalism şi devotament, vă faceţi datoria zi de zi.
Detalii