Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Dumitru Şubin

— inspector fiscal superior, Direcţia antifraudă fiscală, IFPS
23
05 2013
2577

Valeriu Severin și Dumitru Şubin: "Aspecte aferente îndatoririlor agenţilor economici din domeniul comercializării cu amănuntul faţă de consumatori şi a controalelor fiscale prin metoda verificării operative la agenţii economici în cauză"

Reieşind din faptul, că în Republica Moldova există un număr mare de agenţi economici ce activează în sfera comerţului cu amănuntul şi comercializează diferite mărfuri şi produse populaţiei, ne vom axa pe îndatoririle principale ale agenţilor economici faţă de consumatori şi organele de control, ce informaţii trebuie să afişeze la vedere un agent economic pentru a respecta drepturile consumatorilor şi în vederea excluderii aplicării amenzilor de către organele abilitate, şi care sunt aspectele verificate de către inspectorii fiscali în cadrul controalelor fiscale prin metoda verificării operative din partea organului fiscal.
Detalii