Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

27
09 2021
69

Suma desemnării procentuale pentru anul 2020 a depășit 9,7 mil.lei

Serviciul Fiscal de Stat informează că, urmare a procesării declarațiilor CET18 depuse de cetățeni și DAJ17 depuse de către subiecții care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei,  pentru anul 2020 s-a constatat că 34 805 persoane fizice au efectuat desemnări procentuale în sumă totală de 9,7 mil.lei lei.

Anul 2021 a fost cel de-al cincilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.


Detalii

28
09 2021
10

Impozitarea și declararea veniturilor obținute de către persoanele fizice locatori de la transmiterea în arendă a proprietăţii imobiliare

Obligația impozitării venitului obținut de persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) (în continuare – locațiune) proprietatea imobiliară este stabilită în art. 18 lit.d) din Codul fiscal (CF). Aici menționăm că, în funcție de statutul locatarului, cota impozitului, dar și modul de declarare a impozitului pe venit obținut din locațiune, diferă. Pentru o mai bună înțelegere de către contribuabili a celor expuse în continuare, reiterăm reglementările actelor normative în vigoare.


Detalii

27
09 2021
440

Условия отказа от использования POS-терминала

Вправе ли хозяйствующий субъект отказаться от использования ранее установленного POS-терминала в соответствии с требованиями Закона № 845/1992 в предыдущей редакции, если после 1 января 2021 года, даты вступления в силу Закона № 257/2020, которым были внесены изменения в Закон о предпринимательстве и предприятиях, субъект более не соответствует установленным требованиям?

 

Обязанность установки POS-терминалов предусмотрен Законом №845/1992 о предпринимательстве и предприятиях.

 


Detalii
24
09 2021
203

Selecția membrilor Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul SFS

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 380/2018.
 
În lista candidaților sunt incluse 11 asociații:


Detalii

24
09 2021
579

Noua componență a Colegiului SFS

Autoritatea fiscală a modificat componența nominală, dar și numerică, a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat. Ordinul SFS nr.485 din 22 septembrie curent a fost publicat astăzi, 24 septembrie 2021, în Monitorul Oficial.
 
Astfel, Colegiul va avea nouă membri (în componența anterioară - opt), iar președinte al acestui organ a fost numit Serghei Pușcuța, directorul SFS. 
 
Potrivit Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat, care a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.707/2018, acest organ  colegial este creat pentru examinarea aspectelor strategice ce țin de administrarea fiscală și de activitatea autorității fiscale.
Detalii
24
09 2021
517

Адвокатский кабинет. Вправе ли налогоплательщик сдавать себе в имущественный наем собственный автомобиль?

Адвокатский кабинет, выступающий в правоотношениях как физическое лицо, совершает поездки по территории страны в служебных интересах. Имеет ли право налогоплательщик - физическое лицо-гражданин сдавать себе в имущественный наем собственный автомобиль, который он будет использовать в своей адвокатской деятельности?

 


Detalii

22
09 2021
498

Обязанность работодателя предоставить работнику информацию о выплатах, произведенных в его пользу

В соответствии c ч. (3) ст. 92 Налогового кодекса (НК), лица, обязанные удерживать налог согласно ст. 6918 и 88–91 НК, за исключением налога, удержанного от выигрышей в лотереях и/или спортивных пари в части, в которой размер каждого выигрыша не превышает личное освобождение, установленное в ч. (1) ст. 33 НК, должны до 25-го числа месяца, следующего за окончанием налогового года, представить Государственной налоговой службе (ГНС) отчет с указанием фамилии и имени (наименования), адреса и фискального кода физического или юридического лица, в пользу которого произведены выплаты, а также общей выплаченной суммы и общей суммы удержанного налога.
Detalii