30
09 2014
921

Data limită de transferare de către Î.S. a defalcărilor la buget – 30 iunie

Termenul de transferare în bugetul de stat a defalcărilor, calculate de către întreprinderile de stat (Î.S.) în funcție de rezultatele activității economice a acestor entități va fi de pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor celui de gestiune.

Guvernul a operat modificări și completări în mai multe decizii anterioare ale sale, care reflectă schimbările, efectuate în Legea cu privire la întreprindere de stat, adoptată în decembrie 2013.

Alte modificări și completări au fost efectuate de executivul în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Financiare din subordine Ministerului Finanțelor. Acestea, de asemenea derivă din intervențiile recente în legislație, și anume în legile cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, cu privire la asociațiile obștești și cu privire la comerțul interior.

Modificările și completările în Regulamentul nominalizat se referă la atribuirea funcției de control economico-financiar la persoanele juridice de drept public și privat și persoanele fizice ce practică activitatea de întreprinzător, la etapa inițierii urmăririi penale. De asemenea, Inspecția Financiară va avea funcție de control economico — financiar asupra activității asociațiilor obștești, pe tematica invocată în ordonanțele de drept.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.