17
11 2014
1542

Facilități fiscale pentru o întreprindere din cadrul societății orbilor

Lista organizațiilor și întreprinderilor societății orbilor, societății surzilor și societății invalizilor, scutite de vărsarea la buget a T.V.A., aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate va fi completată de întreprinderea de instruire și Producție Ambas-Fer a SOM SRL – o decizie în acest sens a aprobat guvernul. Solicitarea de includere în această listă a fost examinată de către Comisia, care activează în acest sens, constatînd, că întreprinderea corespunde criteriilor, stabilite pentru scutire. Comisia a constatat și raportul privind conformarea la modul de acordare a scutirii de T.V.A. la importul materiei prime, articolelor de completare și accesoriile necesare procesului propriu de producție Ambas - Fer a SOM SRL este o întreprindere, care activează în Basarabeasca. Se specializează în producerea mobilierului, dopurilor, a articolelor din piatră și beton, precum și a unor servicii de transport și alte servicii oferite populației din localitate. Întreprinderea din Basarabeasca este a 13-a la număr din această categorie de companii, care beneficiază de o atare facilitate. Prin altă decizie, aprobată de executiv, la mărfurile și serviciile importate sau livrate pe teritoriul țării destinate proiectului ”Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău, Programul de Investiții prioritare prevăzute în studiul de fezabilitate și Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în municipiul Chișinău va fi aplicată cota zero a T.V.A. În opinia Primăriei municipiului Chișinău, această facilitate ar determina reducerea costurilor proiectelor nominalizate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.