26
12 2013
1384

Serviciul Vamal – prima autoritate publică cu Sistemul de Management al Calității certificat conform Standardul ISO 9001:2008

Orientare spre îmbunătăţire continuă a calității administrării vamale a determinat Serviciul Vamal al Republicii Moldova să implementeze un sistem de management al calităţii în corespundere cu Standardului internaţional ISO 9001:2008. În decembrie 2013 Serviciul Vamal a finisat cu succes procesul de certificare şi a obţinut Certificatul de corespundere a Sistemului de Management al Calităţii la Standardul Internaţional ISO 9001:2008, emis de organismul de certificare, membru al Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network). Certificatul confirma ca procesul de administrare vamală, asigurat de Aparatul Central al Serviciului Vamal și procesul de supraveghere și control vamal, implementat în Biroul vamal Ungheni, selectat ca subdiviziune-pilot, corespund standardului internațional. Totodată, Certificatul ISO 9001:2008 probează că instituţia tinde spre perfecţionare continuă şi are voinţa şi mecanismele necesare pentru a activa în conformitate cu cerinţele cetățenilor și comunității de afaceri. Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova, care a reuşit să implementeze un Sistem de Management al Calităţii, ceea ce este în corelare cu obiectivele Programului de reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvern. Totodată, dezvoltarea managementului calității în administrațiile vamale este o tendință clară în Uniune Europeană, ceea ce pentru sistemul vamal național reprezintă un argument forte de credibilitate, ce permite Serviciului Vamal sa se apropie și mai mult de standardele europene. Obţinerea Certificatului ISO 9001:2008 vine să confirme succesul reformelor promovate de Serviciul Vamal pe parcursul ultimilor ani şi totodată demonstrează că cetățenii și mediul de afaceri pot fi siguri și pe viitor de prestarea de către Serviciul Vamal a unor servicii de calitate, durabile și transparente. În cadrul ședinței de totalizare a auditului de certificare, conducătorul echipei de audit, Eugen Neacşu a menționat că:
"Această certificare este o nouă poartă deschisă spre Europa și cine, dacă nu Vama, deschide aceasta poartă cetățenilor? Este foarte important ca toata lumea sa fie și mai mulțumită de serviciile pe care le prestați".
Pentru anul viitor, Serviciul Vamal își propune să certifice și celelalte 6 Birouri Vamale, demonstrînd capacitate de dezvoltare continuă și prestarea serviciilor de calitate orientate spre cetățeni.

via customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.