06
10 2014
815

Totalizările campaniei de informare „Ia atitudine – Oferă consumatorilor încredere în tine”

Campania de informare „Ia atitudine – Oferă consumatorilor încredere în tine”, organizată de Ministerul Economiei în comun cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) şi Institutul Naţional de Metrologie în perioada 12 – 30 septembrie a ajuns la final. Scopul acestei campanii de informare a fost de oferi consultanţă comercianţilor, administratorilor pieţelor comerciale din republică şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, referitor la modul de utilizare corectă a mijloacelor de măsurare şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ în incinta pieţelor. În acest scop a fost format un grup de specialişti din domeniu, din instituţiile organizatoare, care au efectuat vizite de consultanţă în 9 piețe din oraşele Hînceşti, Rîşcani, Comrat, Nisporeni, Cahul, Călăraşi, Căuşeni şi la două pieţe din mun. Chişinău. În total au fost verificate peste 585 mijloace de măsurare. S-a constatat că majoritatea administraţiilor pieţelor, cu excepţia pieţelor din or. Rîşcani şi "Sandex-Tehno”, deţin cîntare de control pentru cumpărători, acestea fiind verificate zilnic şi avînd termenele de verificare valabile, în conformitate cu prevederile Hotărîrii nr. 955 din 21.08.2004 "despre aprobarea Regulamentului tip de funcţionare a pieţelor”. La finalul campaniei, în baza chestionarelor completate de grupul de lucru cu informaţii referitoare la activităţile comercianţilor şi administratorilor pieţelor din timpul vizitelor, a fost întocmit un raport de totalizare, pentru o mai bună înţelegere a situaţiei per ansamblu. Cele mai frecvente nereguli depistate sunt următoarele: mijloace de măsurare nu sunt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, nu sunt verificate metrologic sau buletinele de verificare metrologică au termenul de verificare expirat. O altă problemă depistată este amplasarea incorectă a mijloacelor de măsurare, ceea ce duc la compromiterea rezultatelor măsurărilor. Totodată, de multe ori s-a constat lipsa avizului tehnic de înregistrare ce oferă dreptul administratorilor de piețe de a da în chirie mijloacele de măsurare către comercianții din piețe. La locul comercializării s-a constatat lipsa afişării denumirii comerciantului, lipsa registrelor de reclamaţii şi de înregistrare a controalelor etc. Cauzele ce determină aceste nereguli se datorează de cele mai multe ori lipsei de informare a comercianţilor privind regulile de desfăşurare a activităţilor comerciale precum ar fi obligativitatea deţinerii mijloacelor de măsurare verificate metrologic, legalizate şi a modului de utilizarea corectă a acestora. Totodată, comercianţii nu cunosc regulile de comercializare a produselor alimentare: respectarea termenului limită şi a condiţiilor de comercializare a unor produse alimentare, informarea consumatorilor, modalităţile de întocmire a preţurilor. Ministerul Economiei, în baza rezultatelor campaniei, a elaborat un set de propuneri ce au drept scop îmbunătăţirea situaţiei privind respectarea regulilor de comerţ în pieţe:
  • continuarea companiilor informative (propunere venită şi din partea comercianţilor);
  • elaborarea unui ghid de conduită în relaţiile cu consumatorii, şi a unei broşuri privind normele de utilizare a cîntarelor şi difuzarea acestora comercianţilor
  • plasarea pe pagina web APC a ghidului şi a broşurii respective;
  • APC să instruiască Direcţiile economice din cadrul consiliilor raionale, ca în momentul eliberării autorizaţiei de funcţionare, agenţilor economici să le fie explicate regulile de activitate;
  • să fie desfăşurate activităţi de monitorizare a pieţelor şi verificări metrologice periodice;
  • modificarea cadrului legal, pentru a oferi pîrghii legale autorităţilor publice locale de nivelul II, atît prin mecanismul de autorizare, cît şi a funcţiilor de control, pentru a asigura respectarea regulilor de comerţ la nivel local;
  • evaluarea costurilor procedurii de legalizare a unui mijloc de măsurare şi a preţurilor de comercializare a acestora stabilite entităţile care activează în domeniul metrologiei legale, pentru ca aceste produse să devină accesibile pentru toate categoriile de comercianţi.
Pentru a analiza neconformităţile depistate în timpul vizetelor de lucru puteţi vedea mai jos datele statistice formulate în baza răspunsurilor din chestionarele completate. Neconformităţile depistate (indicatori în valoare absolută) privind utilizarea Mijloacelor de măsurare Neconformităţile depistate (indicatori în valoare absolută) privind condiţiile de informare pentru Consumatori

via www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.