05
02 2014
1591

Recuperarea economiei moldovenești continuă, însă persistă mai multe riscuri interne și externe

În decembrie, 2013, Indicele Compozit Anticipator (ICA) și-a continuat trendul ascendent, avansând cu 2,4 puncte față de luna precedentă (100,9 față de 98,5 puncte). Totuși, recuperarea tinde să fie una lentă, relevând faptul că creșterea economică robustă din 2013 a fost catalizată practic în proporție de 50% de factori ciclici (an agricol favorabil și creșterea de „catch up” a economiei) și nu structurali. Astfel, relansarea lentă a Indicelui Compozit Anticipator sugerează revenirea economiei moldovenești la o creștere mult mai moderată în anul 2014 față de anul precedent. Pe fondul îmbunătățirii condițiilor macroeconomice din țară și regiune, băncile și-au dinamizat activitatea de creditare: volumul total al creditelor noi acordate în decembrie a crescut cu 64% faţă de decembrie, 2012. Creșterea a fost propulsată de creditele acordare firmelor (+69,1%), iar, spre deosebire de lunile precedente, creditarea populației, la fel, a cunoscut o creștere robustă (+27,6%). Extinderea portofoliilor bancare a permis îmbunătățirea calității acestora: ponderea creditelor neperformante în total credite a diminuat la 11,6% (12,1% în noiembrie, 2013). Deși nivelul respectiv rămâne înalt în raport cu alte state din regiune, pe parcursul anului trecut s-a atestat o tendință constantă de ameliorare. Nivelul de monetizare a economiei a continuat să fie înalt, pe fondul unei politici monetare expansioniste: în decembrie volumul banilor în circulație a crescut cu 32,5%, activitatea de export a rămas dinamică, cu o creștere de 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Remiterile, deși temperează, au continuat să susțină consumul intern: transferurile de bani de peste hotare în favoarea persoanelor fizice, în noiembrie 2013, au crescut cu 1,3% faţă de anul precedent. O serie de riscuri induc incertitudine privind anul economic 2014 Factorii care au stat la baza creșterii economice atât de rapide din anul trecut (recolta agricolă bogată, politica monetară expansionistă și deprecierea monedei naționale) urmează să se disipeze pe parcursul anului curent. Având în vedere faptul că aceștia nu vor putea fi înlocuiți în mod imediat cu factori structurali (impulsionarea activității investiționale, diversificarea exporturilor etc.), menținerea unui nivel de creștere economică similar cu cel din 2013 nu este fezabilă. Încetinirea ritmului de creștere economică în 2014 ar putea fi determinată și de înrăutățirea relațiilor economice cu Federația Rusă, iar incertitudinile legate de perioada electorală vor determina companiile să mențină activitatea investițională în stare de așteptare. Agricultura: Creșterea agriculturii în anul curent a devansat efectele negative ale secetei din 2012. În 2013 producția globală agricolă s-a majorat cu 38,2% faţă de anul precedent, fiind determinată, practic, integral de creșterea spectaculoasă a producției vegetale (+61,8%). Totodată, sub-sectorul zootehnic a cunoscut o creștere lentă de doar 0,7%, continuând evoluția, relativ, constantă din ultimii ani. Industria: Sectorul industrial își continuă încet, dar sigur ascensiunea. În ianuarie - noiembrie Indicele Producţiei Industriale a avansat cu 6,6% faţă de anul precedent. Cel mai mult la creștere au contribuit producția de mașini și aparate electrice (+4,1%), fabricarea altor produse din minerale nemetalifere (+1,8%), prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (+0,5%). Restricționarea exportului de vinuri pe piața Rusiei a afectat fabricarea băuturilor și ramura a scăzut cu 6,3%. Comerţul intern cu bunuri şi servicii Comerțul se dinamizează, însă creșterea rămâne volatilă, în special din cauza evoluției serviciilor. În noiembrie, 2013, cifra de afaceri a firmelor care practică comerțul cu amănuntul a crescut cu 7,1% faţă de noiembrie, 2012, consolidând tendința demarată în august 2013. Volumului serviciilor prestate populației continuă să se majoreze, însă dinamica este oscilatorie, astfel creșterea din noiembrie, 2013 a fost sub cea din octombrie. Veniturile şi cheltuielile populaţiei Se temperează creșterea veniturilor populației. În noiembrie, 2013, transferurile din exterior pentru persoanele fizice au crescut doar cu 1,3% faţă de anul precedent, prelungind scăderea ritmurilor de creștere demarată în iulie (cauza de bază fiind încetinirea economiei rusești). Din septembrie, 2013 salariul mediu și-a temperat creșterea, astfel în noiembrie majorarea a fost de 7,5% faţă de luna similară a anului precedent în timp ce în octombrie avansarea a fost de 8,7%, iar în septembrie - de 9,8%. Finanţe publice Cu toate că s-a reușit reducerea decalajului dintre nivelul planificat și cel efectiv, în 2013 planul de încasări bugetare nu a fost realizat integral. Veniturile bugetului public național au crescut cu 10,1% și au depășit majorarea cheltuielilor, ce au avansat cu 9,3%. Planul de încasări bugetare a fost executat în proporție de 99,6%, însă comparativ cu 2012, când acest indicator a constituit 98%, s-a realizat un progres. Piaţa muncii Evoluțiile economice pozitive se distribuie neomogen asupra angajării sectoriale. În trimestrul trei din 2013 populația ocupată în economie a crescut cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent . Majorarea s-a datorat sporirii numărului lucrătorilor din agricultură (12,6%), ce și-a revenit spectaculos, și din sectorul serviciilor (3,1%). Totodată, numărul muncitorilor din industrie și construcții a scăzut cu 6,3% și respectiv cu 6,9%. Preţuri şi politică monetară Efectele deprecierii monedei naționale încep să se resimtă în evoluția prețurilor. În decembrie moneda națională a continuat să-și piardă pozițiile. Leul s-a depreciat față de dolar cu 7% faţă de decembrie, 2012, iar față de euro cu 11,6%. Ritmul de creștere al Indicelui Prețurilor de Consum a fost de 5,2%, fiind în continuă majorare din august. BNM nu a renunțat la promovarea unei politici monetare relaxate și a menținut rata de bază la 3,5%, sub nivelul creșterii IPC. Sistemul bancar Activitatea băncilor se intensifică, totuși progresele înregistrate sunt sub rezultatele din 2011. În decembrie volumul creditelor oferite a crescut cu 64,4% faţă de decembrie, 2012, ceea ce reprezintă cea mai mare ascensiune din 2013. Majorarea s-a datorat sporirii creditelor acordate persoanelor juridice, ce au contribuit la avansare cu 61,4%. Ponderea creditelor neperformante în totalul împrumuturilor continuă să se diminueze, în decembrie acest indicator constituind 11,6%. Comerţul exterior Creșterea exportului determinat de activizarea comerțului cu UE și statele terțe. În ianuarie-noiembrie exporturile spre UE au crescut cu 12,7%, iar spre alte piețe (în particular spre Turcia și Elveția) cu 53 %. Încetinirea economică din Rusia și restricțiile pentru importurile unor produse din Republica Moldova a cauzat stagnarea exporturilor spre CSI. În general importurile au avansat mai lent decât exporturile proporţia fiind de 4,9% la 11,3%. Activitate investiţională Creșterea influxul de Investiții Străine Directe (ISD) rămâne volatilă și în ultimele două trimestre se temperează rapid. În trimestrul trei influxul de ISD s-a majorat doar cu 2,1%, această avansare fiind cu mult sub creșterile înregistrate în trimestrul doi (42,1%) și trimestrul întâi (67,7%). Investițiile în capitalul social au contribuit cu +97,2% la modificarea ISD, iar componentele: venitul reinvestit și alt capital au avut contribuții negative de -25,8% și, respectiv, -69,3%. Principalii parteneri comerciali În pofida unor evoluții pozitive pe final de an condițiile economice externe sunt incerte. Economia UE își revine prea încet, după creșterea minoră din trimestrul trei, iar avansare estimativă din trimestrul patru a fost de doar 0,9%. În trimestrul patru economia Rusiei a avansat estimativ cu 1,9% reușind să devanseze ascensiunea de 1,2% din trimestrul trei, totuși faza de creștere lentă nu este încă depășită. Pieţele globale Pe piețele globale se atestă o ușoară stabilizare, totuși evoluțiile sunt volatile și induc incertitudine. După tendința descendentă din perioada aprilie-septembrie, prețurile produselor alimentare cunosc o evoluție constantă. Prețurile alimentelor au crescut cu 1,4% în octombrie şi s-au micșorat cu 0,1% în noiembrie, crescând cu 0,2% în decembrie. Prețul țițeiului este volatil, înregistrând, în decembrie o scumpire de 2,8% faţă de luna precedentă după ce în noiembrie s-a ieftinit cu 2,7%.

via eco.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.