Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Olga Golban

șef a Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
13
07 2011
1712

Следует ли вычислять условный коэффициент на момент осуществления поставки, освобожденной от уплаты НДС, по покупкам, осуществленным в прошлом году или до момента регистрации в качестве плательщика НДС?

Согласно положениям ч. (3) ст. 102 Налогового кодекса, уплаченная или подлежащая уплате сумма на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, которые используются для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых поставок, подлежит зачету, если относится к облагаемым поставкам.

Сумма зачета НДС определяется ежемесячно путем применения условного коэффициента к уплаченной или подлежащей уплате сумме НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, которые используются для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых поставок.
Detalii
13
07 2011
3108

Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de T.V.A., pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A.?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A., se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.

Mărimea trecerii în cont a T.V.A. se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A.
Detalii
13
07 2011
2001

Какой адрес следует указывать в налоговой накладной при предоставлении услуг, в случае если адрес подразделения не соответствует юридическому?

Порядок заполнения налоговой накладной отражен в Инструкции по заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная», утвержденной Приказом Министерства Финансов № 115 от 06.09.2010.

В случае оказания услуг в соответствии с п.12 подп. и 3 главы III Инструкции, в налоговой накладной в строках, где следует отражать информацию общего характера о поставщике и покупателе, указывается наименование субъекта налогообложения НДС, адрес, банковский счет, код банка, фискальный код, номер регистрации в качестве плательщика НДС.

Следовательно, при поставке услуг в налоговой накладной следует указать юридический адрес предприятия.
24
04 2013
1364

Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor, în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?

Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.15 din 06.09.2010.

În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 2 subpct. 2) şi 3) din capitolul III al Instrucţiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al T.V.A.

Prin urmare, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează să fie indicată adresa juridică a entităţii.