01
08 2014
1695

A fost aprobat noul Cod etic al auditorului intern

În Monitorul Oficial din 1 august 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 74 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern). Codul etic al auditorului intern reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care reglementează activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern în domeniul eticii profesionale. Acesta a fost elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Standardelor Naţionale de Audit Intern. Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern. Totodată, a fost aprobată și Carta de audit intern. Aceasta reprezintă un model al Regulamentului-model de funcţionare al unităţii de audit intern din cadrul entităţii publice. Carta de audit intern defineşte sfera de activitate a unităţii de audit intern, stabileşte poziţia acesteia în structura organizaţională a entităţii publice, stipulează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţii de audit intern, autorizează accesul la personal, documente şi bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzătoare a activităţii de audit intern. Ea se elaborează în conformitate cu prezenta Cartă, Standardele Naţionale de Audit Intern, Codul etic al auditorului intern şi cadrul normativ relevant. Noul Cod nu a suferit modificări esențiale comparativ cu Codul vechi, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010, care în cele din urmă a fost abrogat. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării. Via | www.contabilsef.md
Abonează-te la contul publicației Monitorul fiscal FISC.md în rețelele sociale din Facebook și Twitter: o banda unică pentru informații de valoare despre impozite, economie, afaceri și management.

Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.