21
07 2015
1013

ANRE nu a inclus în tarifele la energia electrică devieri financiare de peste 2 miliarde lei

ANRE a majorat în ședința Consiliul de administraţie din 18 iulie tarifele pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Totuși în majorările aprobate Agenția nu a inclus devieri financiare în sumă de peste 2 miliarde lei, acumulate, în principal, din cauza devalorizării valutei naţionale în raport cu dolarul SUA. În viitorul apropiat, ANRE intenţionează să creeze un grup de lucru pentru a verifica devierile financiare acumulate de furnizorii de energie electrică. Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 18 iulie, noi tarife reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice livrată consumatorilor finali de către RED Union Fenosa, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie , REDNord și RED Nord-Vest precum şi un nou tarif pentru serviciul de transport al energiei electrice, prestat de ÎS Moldelectrica. ANRE a satisfăcut parţial solicitarea ÎS “Moldelectrica” de majorare a tarifului de transport a energiei electrice (tariful în vigoare este de 8,02 bani/kWh, iar cel solicitat - de 28 bani/kWh). Consiliul de Administraţie al ANRE a aprobat un tarif de 14,5 bani/kWh (fără TVA), motivele principale pentru ajustare fiind necesitatea procurării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a pachetului energetic II, a energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic în reţelele electrice de transport,precum și necesitatea recuperării investițiilor efectuate în modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice în anii 2012- 2014, investiţii finanţate de partenerii de dezvoltare. După examinarea solicitărilor de majorare a tarifelor pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, Consiliul a decis să nu includă în tarif devierile tarifare suportate de operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii de energie la tarife reglementate în anii 2014 - 2015 în urma deprecierii de 1,6 ori a monedei naționale în raport cu dolarul SUA, aceste devieri urmând să fie reeșalonate și incluse ulterior în tarif în procesul de actualizare a acestuia în anii următori. Consiliul a acceptat să includă în tarif doar consumurile strict necesare pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor şi asigurarea consumatorilor cu energie electrică, inclusiv cheltuielile suportate pentru procurarea energiei electrice, luându-se în calcul cursul mediu al leului moldovenesc față de dolarul SUA pentru anul 2015 de 18,9 lei/$. ANRE a luat această decizie pentru a elimina blocajele financiare apărute în sistemul electroenergetic la procurarea energiei electrice importate în urma devalorizării monedei naționale. Pentru operatorul de rețele ÎCS „RED Union Fenosa” SA, ANRE a stabilit următoarele tarife de distribuție:pentru rețelele de tensiune înaltă(35 şi 110 kV) - 15 bani/kWh;pentru rețelele de tensiune medie (6 şi 10 kV) - 42 bani/kWh;pentru rețelele de tensiune joasă (de până la 0,4 kV) - 63 bani/kWh. Consumatorii casnici conectați la reţelele de tensiune joasă deservite de ÎCS ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”SA vor achita un tarif de furnizare de 216 bani/kWh, cei conectați la reţelele de tensiune medie - un tarif de 195 bani/kWh și consumatorii conectați la reţelele de tensiune înaltă - un tarif de 168 bani/kWh. Pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţelele de transport şi la cea furnizată la punctele de ieşire din reţelele de transport, consumatorii mari vor achita un tarif de 138 bani/kWh şi, respectiv, 153 bani/kWh. Pentru operatorul de rețele „RED Nord” SA, tariful de distribuție pentru rețelele de tensiune medie constituie 50 bani/kWh şi pentru rețelele de tensiune joasă - 71bani/kWh. Consumatorii casnici conectați la reţelele de tensiune joasă deservite de „RED Nord” SA vor achita un tarif de furnizare de 223 bani/kWh și cei conectați la reţelele de tensiune medie - un tarif de 202 bani/kWh. Pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţelele de transport şi la cea furnizată la punctele de ieşire din reţelele de transport, consumatorii mari vor achita un tarif de 137 bani/kWh şi, respectiv, 152 bani/kWh. Pentru operatorul de rețele „RED Nord - Vest” SA,tariful de distribuție pentru rețelele de tensiune medie alcătuieşte 56 bani/kWh şi pentru rețelele de tensiune joasă - 82 bani/kWh. Consumatorii casnici conectați la reţelele de tensiune joasă deservite de „RED Nord - Vest” SA vor achita un tarif de furnizare de 233 bani/kWh și cei conectați la reţelele de tensiune medie - un tarif de 207 bani/kWh. Pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţelele de transport şi la cea furnizată la punctele de ieşire din reţelele de transport, consumatorii mari vor achita un tarif de 136 bani/kWh şi, respectiv, 151 bani/kWh. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice au fost stabilite, în premieră, de către ANRE, în conformitate cu prevederile Pachetului energetic II şi cerințele Legii cu privire la energia electrică, care prevede separarea, cu începere din 1 ianuarie 2015, a activităţii de distribuție de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. Anterior, costurile serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice erau incluse într-un singur tarif de bază. Tarifele de distribuţie aprobate de ANRE vor fi achitate de furnizorul de energie electrică către operatorul rețelei respective de distribuție, iar tariful de furnizare - de consumatorii finali către furnizorul respectiv de energie electrică. Per total ANRE nu a inclus în tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice devieri financiare în sumă de peste 2 mld. lei, devieri acumulate, în principal, din cauza devalorizării valutei naţionale în raport cu dolarul SUA. În viitorul apropiat,ANRE intenţionează să creeze un grup de lucru constituit din experţi în domeniul energetic, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor, alte persoane interesate, în scopul verificării devierilor financiare acumulate de furnizorii de energie electrică. ANRE va face acest exerciţiu pentru a elimina suspiciunile şi speculaţiile unor persoane care pun la îndoială temeinicia şi corectitudinea deciziilor luate de ANRE în şedinţa publică de examinare şi aprobare a noilor tarife pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Noile tarife reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ultima ajustare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor finali a fost operată de ANRE în luna mai 2012.via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.