05
08 2014
1304

Cerințele de export a fructelor și legumelor către România și alte state din UE începând cu 1 august 2014

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță producătorii și exportatorii, despre cerințele de export a fructelor și legumelor către România și alte statele din UE. Pentru exportul fructelor și legumelor sunt necesare următoarele acte: Certificatul de inofensivitate - (eliberat de către Direcțiile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor din cadrul ANSA); Buletine de analiză - obținute la laborator; Certificat fitosanitar - (eliberat conform Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară); Documentele comerciale. Încercările de laborator necesare pentru eliberarea certificatelor fitosanitare și de inofensivitate pot fi efectuate în următoarele laboratoare (lista laboratoarelor) ATENȚIE: Exporturile de fructele și legumele în UE se vor efectua doar prin posturile:
  • Postul de control sanitar – veterinar și fitosanitar Giurgiulești, Cahul;
  • Postul de control sanitar – veterinar și fitosanitar Leușeni, Hîncești;
  • Postul de control sanitar – veterinar și fitosanitar Sculeni, Ungheni.
Fructele și legumele exportate în UE trebuie să îndeplinească cerințele următoarelor acte normative europene: Regulamentul (CE) NR. 396/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE; Regulamentul (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare; Regulamentul (CE) NR. 333/2007 AL COMISIEI din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 543/2011 AL COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrat; Via | consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.