05
03 2014
2072

Diseminarea ediției 2(18) a revistei Monitorul Fiscal FISC.md este în derulare

La începutul lunii martie a aparut al doilea număr al revistei Monitorul Fiscal FISC.md, ediția 2(18), 2014.

Avînd în vedere, că luna martie este etapa finală pentru depunerea declarației pe venit, redacția revistei a ales drept temă principală: impozitul pe venit pentru persoane fizice și juridice, precum și impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO). Pe lîngă aceasta, am plasat pe coperta numărului recent un anunț, care vine să îndemne contribuabilii să-și respecte obligațiile fiscale la timp și să nu lase depunerea declarației pe venit în ultima zi. În rubrica Documente și comentarii am publicat documente necesare contabililor pe parcursul întregului an, și anume: legile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală — toate fiind valabile pentru anul 2014. Materialele din rubrica Întrebări și răspunsuri dezvoltă toate aspectele temei principale a ediției. Așadar, de la Veronica Vragaleva, şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS, aflați despre Cuantumul scutirilor pentru persoane fizice rezidente, în care condiții se acordă acestea și care sunt pașii necesari pentru a beneficia de scutiri. Tot aici autorul răspunde la întrebări cu privire la cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate persoanelor fizice rezidente, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007; despre obligația ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui S.R.L., în cazul cînd aceasta se retrage din activitatea entității; despre regimul fiscal aplicat de rezidenții zonelor economice libere, în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi tratați ca subiecți ai IVAO ș.a. Pe parcurs vă propunem să luați cunoștința și cu regimul privind impozitul pe venit, aplicat diferitor categorii de persoane fizice, care nu practică activitatea de întreprinzător, unde sunt analizate situații mai speciale, precum aplicarea regimului fiscal la efectuarea plăților sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice de către un agent economic, ș.a. Despre reținerea impozitului pe venit din plățile achitate pentru servicii de avocat citiți în articolul Marinei Cravcenco, inspector superior, Direcția administrarea impozitelor directe, IFPS. Autorul oferă răspunsuri la diverse situații, ca de exemplu: un agent economic a beneficiat de servicii de avocat, urmează acesta să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea avocatului la achitarea serviciilor respective? Autorul descrie și modul de prezentarea persoanei fizice care a obținut venit sub forma de cîștig de la campanie promoțională a informaţiei privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri. Maia Cațel, inspector principal, Direcția asistența contribuabililor, IFPS prezintă în materialul despre Determinarea obligației fiscale în cazul schimbării regimului de impozitare a venitului, cum se determină obligațiile fiscale în situații cînd subiectul impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO) a fost înregistrat ca plătitor de T.V.A. Tot în materialele acestui autor găsiți informația privind impozitarea venitului întreprinderii provenit din compensarea cheltuielilor acestei întreprinderi, precum și despre reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din plățile îndreptate personalului străin. Stela Guțu, şef al Direcției administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS, și Ludmila Gropa, inspector principal, Direcția administrarea impozitelor şi taxelor locale, IFPS, reflectă nuanțele aplicării unor norme legislative cu privire la patenta de întreprinzător, conform redacției recente a Legii Nr. 166 din 11.10.2013 cu privire la introducerea schimbărilor și completărilor în unele acte legislative aferente patentei de întreprinzător. Alte teme descrise de ele se referă la impozitarea unor categorii de mașini și utilaje cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; reevaluarea în scopul impozitării bunului imobil reparat; impozitarea bunului imobil plasat pe teritoriul din stînga Nistrului, precum și unele particularități cu privire la prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 13. Articolul despre Particularitățile aplicării T.V.A. a fost pregătit de Olga Golban, inspector principal, Direcția asistența contribuabililor, IFPS. Al doilea material prezentat de acest autor este plasat în compartimentul următor, Practica fiscală, și vizează domeniul Obligaţiilor fiscale aferente plăţilor de la darea în arendă a terenurilor agricole. Aici cititorii noștri vor găsi informații despre aspectele juridice acestor obligații, despre normele de raportare fiscală, despre regulile deducerii cheltuielilor aferente plăţii pentru arenda terenurilor agricole, conform art. 24 alin. (l) din CF, și despre obligaţiile fiscale pentru beneficiarii veniturilor aferente dării în arendă a terenurilor agricole. Tot aici Maia Tverdohleb, şef al Direcției impozitarea persoanelor fizice, IFPS, descrie detaliat procedeul referitor la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la proprietate și procedura de control fiscal al venitului persoanelor fizice, cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil. În compartimentul Consultații juridice, găsiți continuarea temei din edițiile precedente, și anume, Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor, prezentată de Mihail Garmandir, şef al Secţiei contestaţii şi reprezentarea în instanţele de judecată, IFPS, și Irina Cebaniuc, inspector principal de stat, Secția gestionarea proceselor de insolvabilitate, IFPS. În rubrica Expert, economistul Liliana Agarkova prezintă articolul Taxa pe valoarea adaugată — Valoarea livrărilor impozabile. Răspunsul la întrebarea, este oare facilitatea fiscală un venit, veți primi citind materialul din rubrica Microfon, pregătit de Veaceslav Ciobanu, Contabil certifcat ACAP, Administrator „OptimAudit” S.R.L. În cadrul aceluiași compartiment citiți despre Activitatea comună: aspecte juridice, contabile și fiscale - un articol prezentat de Ludmila Lapițcaia, doctor în economie, director al Companiei de audit „Europro-Audit”. Cu ocazia lansării recente a serviciului fiscal electronic ”e-Factura”, rubrica servicii.fisc.md conține interviul cu titlul: e-Factura— simplu, rapid și sigur, realizat cu administratorul Î.S. “Fiscservinform”, Vitalie Coceban, explicînd contribuabililor care sunt condițiile utilizării acestui serviciu, ce grad de securitate dispune acesta, și dacă va deveni ori nu acest instrument obligatoriu. Vă amintim că, în numărul precedent în cadrul rubricii Analitica și statistica ați avut ocazia să luați cunoștința cu datele despre Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010-2012, prin urmare în acest număr vă propunem analiza T.V.A. pentru anul 2013. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de abonare la publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, ori procurarea a Codului Fiscal contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizualizaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.