05
08 2014
972

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-iunie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-iunie 2014 s-au redus faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013 cu 8,5%. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricolese caracterizează prin următoarele date: În ianuarie-iunie 2014 preţurile producătorului la produsele vegetale s-au micşorat în medie cu 20,5%. Mai esenţial au scăzut preţurile la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – cu 29,5% (în special la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 34,9%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 18,9%, leguminoase pentru boabe – cu 12,6%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 21,9%. La produsele animaliere a fost marcată creşterea preţurilor cu 16,8%. S-au majorat preţurile la: vite şi păsări în masă vie – cu 17,6% (la ovine şi caprine – cu 64,6%, păsări – cu 18,5%, porcine – cu 15,7%), ouă alimentare – cu 19,0%, lapte – cu 2,0%. Notă: 1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea. Via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.