01
04 2014
1442

Minimul de existenţă în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1612,3 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,9%1. Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1747,0 lei sau cu 6,4% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe –1641,7 lei şi cu 12,8% mai mult comparativ cu mediul rural – 1549,4 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în anul 2013 medii lunare pe o persoană, lei

Mărimea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă este determinată de ponderea coşului alimentar, care variază nu doar în dependenţă de semestru, dar şi de criteriul de dezagregare în profil teritorial.

Figura 1. Ponderea coşului alimentar în cuantumul minimului de existenţă în anul 2013, %

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1710,0 lei şi în special bărbaţilor – 1855,5 lei. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată în semestrul II pentru bărbaţi în vîrstă aptă de muncă din oraşele mari – 2066,0 lei (vezi anexa, tab. 2). Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1534,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 611,2 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1726,3 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 12,6% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 17,0%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate - 17,1%, iar pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani această diferenţă este de 22,9%.

Figura 2. Valoarea minimului de existenţă în anul 2013

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 1681,4 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 4,3%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 3765,1 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,2 ori.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în anul 2013

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,3 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 119,9% (vezi anexa, tab. 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1326,9 lei şi reprezintă 82,3% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2014 a constituit 1020,6 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 76,9%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă co-raportul respectiv este de 79,1%. În semestrul I şi II al anului 2013 nivelul de acoperire al minimului de existenţă de către valoarea medie a pensiei a constituit 76,1% şi respectiv 77,8%. Creşterea în semestrul II al co-raportului dintre mărimea medie a pensiei şi minimul de existenţă a fost condiţionată de valoarea minimului de existenţă pentru această perioadă.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în anul 2013

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani constituie în medie 997,9 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 75,5%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (300 lei) asigură doar 22,7% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani. Anexă Note: 1 Începînd cu semestrul I 2013 minimul de existenţă se calculează conform metodologiei revizuite în baza Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 30 aprilie 2013. 2 Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. 3 Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. 4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 ianuarie 2014. 5 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 ianuarie 2014. 6 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 ianuarie 2014.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.