22
11 2013
1263

Ministerul Economiei vrea liberalizarea pieței petroliere

Ministerul Economiei a înaintat o lege ce prevede liberalizarea pieței economice. Proiectul introduce o serie de modificări și măsuri necesare într-o economie de piață, astfel, în scopul evitării unor volatilități majore pe piața produselor petroliere se propune ca prețurile maxime de comercializare cu amănuntul/ridicata a produselor petroliere principale să se calculeze în baza cotațiilor Platt’s Mediterranean (întrucât anume acestea sunt prețurile de referință pentru majoritatea tranzacțiilor cu produse petroliere din zonă), iar pentru gazul lichefiat în baza prețului producătorului de peste hotare, dar și a unei marje comerciale specifice care ar include toate cheltuielile aferente comercializării produselor petroliere, și nemijlocit profitul acestora. Iar în vederea stabilirii unor valori cât mai corecte în corelaţie cu calitatea produselor petroliere principale, ținând cont de faptul că cotaţiile Platt's figurează doar pentru 2 produse petroliere (de altfel de cea mai înaltă calitate), se consideră oportună utilizarea ratelor de multiplicare în funcție de cotația Platt's existentă. Totodată proiectul propune includerea unor prevederi ce oferă dreptul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, de a interveni în stabilirea plafoanelor marjelor în cauză, în momentul în care rata de schimb înregistrează modificări mai mari de 3%, de la rata de referință anterioară. Pentru facilitarea activităţii de întreprinzător prin admiterea unor companii noi pe piața dată, precum şi pentru a reduce cheltuielile operatorilor pe piaţa produselor petroliere se prevede excluderea obligativităţii de a deţine de către importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minim de 5 mii m3. Iar pentru importatorii de gaz lichefiat obligativitatea existenţei depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3. De asemenea se propune excluderea condiția existenței capitalului propriu în sumă de 8 mil. lei. Proiectul mai propune exonerarea licențierii importurilor de produse petroliere, pentru consum propriu al entităților economice (gospodării agricole, companii de transport, etc.), dar fără drept de comercializare pe piața internă. Aceasta va fi înlocuită printr-un sistem de notificare, concomitent cu includerea elementelor fundamentale aferente efectuării operațiunilor date, inclusiv prin notificarea volumelor și tipului de produs care urmează a fi importat, dar și completarea declarației pe propria răspundere a agentului economic implicat în astfel de operațiuni. Modificările vor avea impact benefic atât asupra consumatorilor, cât și asupra mediului de afaceri, prin eliminarea barierelor de penetrare a pieței, dar și limitarea practicilor abuzive la formarea prețurilor, concomitent cu excluderea carențelor existente în mediul concurențial, toate acestea în perspectivă fiind orientate spre liberalizarea totală a pieței care se bazează exclusiv pe principiile economiei de piață.

via www.timpul.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.