30
03 2015
1519

Prevederile legii privind controlul de stat asupra activități de întreprinzător vor fi îmbunătățite

Estimarea preliminară a prejudiciului la inițierea controlului inopinat la agenții economici va fi exclusă, fiind substituită de o notă de motivare. În nota de motivare va fi justificată necesitatea intervenției, vor fi expuse posibilele încălcări, ce rezultă din informația și probele deținute până la inițierea controlului și estimarea rezonabilă a consecințelor în cazul neintervenției organului de control. Este una din modificările și completările, propuse de Ministerul Economiei în Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, adoptată 8 iunie 2012, și intrată în vigoare în vigoare la 1 martie 2013. Obiectivul acestei legi constă diminuarea presiunii controalelor asupra activității de business prin instituirea unei evidențe a controalelor, ținerea unui Registru al acestora de către Cancelaria de Stat, trecerea la planificarea controalelor. Legea a redus numărul autorităților, care pot iniția controale la agenți economici aproape de două ori , de la 62 la 33. Structurile cu funcții de control nu pot efectua, conform Legii, controale planificate mai mult decât o dată pe parcursul unui an. Ele prezentă graficele controalelor planificate pentru fiecare trimestru și avertizează despre aceste controale întreprinderile cu cinci zile înainte de efectuarea controlului. Controalele inopinate sunt prevăzute în Lege, dar instituția, care inițiază asemenea controale este obligată să argumenteze public necesitatea lor. Excluderea prevederii privind estimarea preliminară a prejudiciului în cadrul controalelor inopinate a fost solicitată, în repetate rânduri, de către mai multe asociații de business, care susțin că unii reprezentanți ai organelor de control se prezintă la agenții economici având o părere preconcepută. Modificările și completările propuse de Ministerul Economiei concretizează expres ariile de excepții pentru organele de control cu statut special, precum și a celor, activitatea cărora presupune proceduri specifice(de exemplu, la trecerea frontierei de stat), sau o periodicitate sporită de control în raport cu una standard, de exemplu, controlul la obiectele industrial periculoase. Sunt precizate criteriile de întocmire și înregistrate a graficului controalelor, temeiurile pentru inițierea controalelor inopinate, precum și procedura de încheiere a controalelor. De asemenea, la articolul 1 al Legii a fost introdus un alineat nou, 3 prim care stabilește că prevederile acesteia se aplică pe domeniului fiscal în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legislației privind activitatea de control și supraveghere a autorității publice centrale de control și supraveghere fiscală. Modificările și completările mai includ un șir de reglementări, ce se referă la supravegherea internă a legalității controalelor, periodicitatea acestor verificări, sancționarea încălcărilor admise de reprezentanții organelor de control. După intrarea, la 1 martie 2013, a Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, s-a atestat tendința de scădere a numărului de controale , efectuate de toate autoritățile cu funcții de control cu 40 la sută. Numărul controalelor inopinate au scăzut în medie cu 50 la sută. Unele autorități nu au reușit să reducă numărul total de controale, dar au redus pe cel al controalelor inopinate în favoarea celor planificate, acest fapt fiind un avantaj pentru agenții economici, deoarece în cazul celor planificate ei sunt informați din timp despre control.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.