31
07 2014
1124

Implicarea Autorităților Publice în implementarea la nivel sectorial a Agendei de e-Transformare

Astăzi, 31 iulie, Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și a Î.S Centrul de Telecomunicații Speciale a organizat Sesiunea de Informare “Prezentarea Platformei de e-Guvernare”. Sesiunea a întrunit coordonatorii pentru e-Transformare și managerii IT din Ministerele și Instituțiile subordonate. În cadrul sesiunii, o atenție deosebită a fost acordată platformelor de e-Guvernare dezvoltate de Guvernul Republicii Moldova (Platforma de Interoperabilitate, Platforma de e-registre și e-autorizații), precum și serviciului naţional de autentificare şi acces la serviciile publice electronice, MPass și serviciul de aplicare a semnăturii digitale și schimb de acte semnate digital, MSign. Pentru a accelera progresul în implementarea la nivel sectorial a Agendei de e-Guvernare, în discuții au fost detaliate modalitățile și condițiile de conectare a autorităților publice la platformele guvernamentale, în mod special la Platforma de schimb de date și interoperabilitate. Sesiunea de informare a vizat prezentarea situației la zi privind implementarea agendei de e-Transformare, creșterea anagajamentului la nivel sectorial în ceea ce privește propagarea principiilor e-Guvernării și identificarea soluțiilor practice pentru avansarea în implementare la nivel sectorial a agendei de e-Transformare. Via | www.egov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.