Taxe locale

icon Apare obligația achitării impozitului pe bunurile imobiliare / impozitului funciar pentru terenurile agricole arendate la care contractul de arendă a expirat?

În conformitate cu art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar sunt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:   a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM; b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate pu...

Steluța Guțu

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

655 views

The date of publishing:

27 October /2023 08:00

Domeniu:

Taxele locale

Tags:

Impozitul pe bunurile imobiliare | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon