Entitățile vor fi obligate să stabilească anual necesarul de numerar minim pentru efectuarea decontărilor

Parlamentul, în cadrul ședinței plenare din 24 noiembrie, a aprobat în prima lectură proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar prevederile căruia, odată cu intrarea în vigoare (la expirarea a 3 luni din data publicării), vor stabili cadrul normativ de bază privind efectuarea decontărilor aferente operațiunilor de plată pe teritoriul Republicii Moldovei. În afirmația autorilor, aplicarea noilor reglementări va oferi posibilitatea de a pune în aplicare măsuri efective în vederea diminuării riscurilor de comitere a încălcărilor cu utilizarea numerarului.

 

Astfel, entitățile vor fi obligate să stabilească anual necesarul de numerar minim pentru efectuarea decontărilor pentru 3 zile lucrătoare, care să acopere cheltuielile pentru efectuarea tranzacțiilor în numerar ce nu vor fi limitate prin lege organică sau efectuarea tranzacțiilor în numerar în limita permisă. Necesarul de numerar minim pentru efectuarea decontărilor pentru 3 zile lucrătoare va fi valabil până la următoarea modificare a cuantumului acestuia.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, prevederile legii se vor aplica în raport cu persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare; instituțiile (cu excepția instituțiilor bugetare); reprezentanțele permanente şi filialele entităților nerezidente; ONG și reprezentanțele entităților nerezidente; persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător; persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției/sănătății; persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport.

 

De menționat, că în sensul noii legi, termenul de operațiune de plată va avea sensul definit1 la art. 3 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică. Totodată, noile prevederi nu se vor aplica decontărilor în numerar efectuate conform prevederilor Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

 

Proiectul prevede instituirea obligației pentru entități de a preda prestatorilor de servicii de plată prevăzuți2 la art.5 alin.(l) lit. d) din Legea nr.114/2012 ce le deservesc, toate surplusurile de numerar ce depășesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor pentru următoarele trei zile lucrătoare, cu unele excepții, retribuirea muncii și altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă, onorarea obligațiilor față de bănci, organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut, care decurg din activitatea de creditare și alte entități care acordă credite abilitate prin legi speciale.

 

Este prevăzută stabilirea expresă a cazurilor permisive de efectuare a decontărilor în numerar nelimitat și anume: retribuirea muncii și altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă; acordarea de credite de către bănci, organizații de creditare nebancară,  AEI și alte entități abilitate prin legi speciale să acorde credite și respectiv - onorarea obligațiilor față de entitățile prenotate, care decurg din activitatea de creditare; efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice; cauțiuni, garanții, alte plăți în cadrul cauzelor penale efectuate către instituțiile și autoritățile publice; achitarea obligațiilor fiscale, plăților, amenzilor față de BPN.

 

Proiectul propune și instituirea limitelor de efectuare a decontărilor în numerar. Ca și cuantum - 100 mii lei, limitele au fost stabilite reieșind din prevederile actuale ale art. 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care conține unele limite de efectuare a tranzacțiilor în numerar. În marea majoritate a cazurilor limitele vor fi stabilite după criteriul „anual” reieșind din specificul activității și rulajele aferente (producție agricolă, sezonieră, dividende achitate etc.). Pentru alte 3 situații prevăzute la același articol s-a stabilit criteriul „lunar” și „per plată” având în vedere specificul și frecvența acestor plăți.

------------------------------

Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică

 

1Articolul 3. Noţiuni principale

 

operaţiune de plată – acţiune, iniţiată de plătitor sau în numele acestuia ori de beneficiarul plăţii, de depunere, transferare sau retragere de fonduri, indiferent de alte obligaţii existente între plătitor şi beneficiarul plăţii.

 

2 Articolul 5. Prestatorii de servicii de plată

 

(1) Prezenta lege distinge următoarele categorii de prestatori de servicii de plată:

a) băncile şi sucursalele înființate în Republica Moldova de băncile din alte state, care activează în conformitate cu Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;

b) societățile de plată și sucursalele înființate în Republica Moldova de societățile de plată din alte state;

c) societățile emitente de monedă electronică și sucursalele înființate în Republica Moldova de societățile emitente de monedă electronică din alte state;

d) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016;

e) Banca Naţională a Moldovei (în continuare – Banca Naţională) – în cazul în care nu acţionează în calitate de autoritate a politicii monetare sau în calitate de altă autoritate publică;

f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor (în continuare – Trezoreria de Stat).

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1075 views

The date of publishing:

20 December /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

decontari de numerar

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon