News

În MO au fost publicate modificările aferente formularului VEN12

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 noiembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 99 din 25 octombrie 2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici (VEN12).

 

Modificările se referă la completarea formularului de către întreprinderile micro, mici sau mijlocii (conform criteriilor determinate potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii) care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal, care, pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, vor bifa boxa corespunzătoare literei S. Opțiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din CF se realizează prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

 

De asemenea, modificările vizează reflectarea în boxe a donațiilor în scopuri filantropice și de sponsorizare, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul în care formarea acesteia este o urmare a insolvabilității contribuabilului, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente (art. 20 lit. z19) din Codul fiscal), inclusiv dividendele primite din care a fost reținut impozit pe venit conform prevederilor art.901 alin.31) din Codul fiscal etc.

 

În același timp, în Declarația VEN12 sunt efectuate completări ce țin de necesitatea ajustării veniturilor obținute în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, prin ajustarea acestora prin completarea rândului 02019.

 

Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. Totodată, contribuabilii pentru care obligația de raportare survine până la aprobarea și publicarea prezentului Ordin, vor prezenta Declarația conform formularului în vigoare la data prezentării.

 

Cu un articol detaliat privind modificările VEN12 vom reveni pe parcursul zilei de astăzi.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1461 views

The date of publishing:

14 November /2023 08:08

Catalogul tematic

VEN12 | Impozitul pe venit

Tags:

Forma (VEN12)

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon