News

Particularitățile evidenței patrimoniului public

O problemă des abordată pe parcursul mai multor ani este gestiunea defectuoasă a patrimoniului public.

 

În articolul „Evidența patrimoniului public. Aspecte problematice”, elaborat de Nadejda Zaporojan, care este publicat în ediția din august a „monitorului fiscal FISC.md”, autorul subliniază că activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul autorităților administrației publice locale (de nivelul I și II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia și a veniturilor din proprietate se soldează cu:

 

  • gestiunea defectuoasă a bunurilor publice,
  • veniturile ratate de bugetele locale sau neacumularea veniturilor publice generate din administrarea patrimoniului;
  • planificarea bugetară irelevantă a veniturilor din proprietate și neînregistrarea tranzacțiilor și soldurilor în evidența contabilă și rapoartele financiare;
  • neasigurarea intereselor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT), în consecință generând riscuri de înstrăinare a proprietății publice;
  • administrarea și evidența neconformă a bunurilor publice transmise în gestiunea întreprinderilor municipale și instituțiilor publice.

 

Astfel, autoritățile administrației publice locale întâmpină dificultăți în  asigurarea evidenței  bunurilor proprietate publică locală conform cadrului normativ în vigoare și în oferirea informațiilor veridice cu privire la valoarea acţiunilor şi altor forme de participare în capitalul entităților în interiorul ţării. În acest context, întru excluderea interpretărilor eronate ale cadrului normativ, autorul oferă explicații cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a autorităților bugetare a operațiunilor de:

 

  1. transmitere a bunurilor domeniului public în gestiune economică întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune;
  2. transmitere a bunurilor domeniului public în gestiune delegată societăților comerciale;
  3. depunere a bunurilor domeniului privat în capitalul social al întreprinderilor de stat/municipale;
  4. transmitere a bunurilor domeniului privat cu drept de proprietate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune.

 

Detalii la aceste și alte subiecte, vor fi accesibile doar deținătorilor unui abonament al „monitorului fiscal FISC.md”.

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

647 views

The date of publishing:

01 August /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

evidenţa contabilă | patrimoniul public

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon